Produktový katalóg

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. vykonáva dopravné a obchodné činnosti na dráhe na základe platnej licencie vydanej Dopravným úradom na prevádzkovanie dopravy.

Trhový podiel našej spoločnosti v železničnej nákladnej preprave v rámci Slovenskej republiky predstavoval v minulom roku približne 80 percent.