Preprava mimoriadnych zásielok

Za mimoriadne zásielky sa považujú zásielky predmetov, ktoré svojimi vonkajšími rozmermi, hmotnosťou alebo povahou spôsobujú dopravcovi osobitné prevádzkové ťažkosti, a preto sa môžu prijať na prepravu len za osobitných technických alebo prevádzkových podmienok. Sú to zásielky, ktoré nezodpovedajú záväzným ustanoveniam predpisov o nakladaní tovaru do železničných vozňov, stanovených Smernicami nakladania UIC.

Najčastejšie sa vyskytujúce dôvody zaradenia zásielky medzi mimoriadne:

- prekročenie nakladacej miery (zásielky svojimi rozmermi prekračujú obmedzenie nakladacej miery stanovené
  pre príslušnú trať),
- zásielky, ktoré vzhľadom na polohu ťažiska nákladu vyžadujú osobitné opatrenia, aby nebola ohrozená
  bezpečnosť prevádzky,
- zásielky, ktoré svojou dĺžkou presahujú krajnú nápravu alebo otočný čap podvozkového vozňa nad hranicu
  povolenú Smernicami nakladania,
- zásielky predmetov dlhých viac ako 36 m,
- železničné vozidlá na vlastných kolesách, ktoré nemajú označenie RIV alebo RIC,
- železničné vozidlá o rozchode 1520 mm, previazané na rozchod 1435 mm, a to vozne obrysu O-VM a 1-VM
  a vozne bez označenia MC, bez ohľadu na ich obrys (vozne bez označenia RIV a vozne, ktorých nakladacia
  miera je prekročená konštrukciou vozňa),
- železničné podvozkové nákladné vozne (prázdne aj naložené) so vzdialenosťou otočných čapov 19 000 mm
  a viac.

Sekcia služieb zákazníkom zabezpečuje:

- Predkladanie požiadaviek zákazníka na ŽSR – URMIZA,
- Komplexné riešenie požiadaviek zákazníkov pre prepravu mimoriadnych zásielok,
- Komunikácia so ŽSR za účelom riešenia predloženej požiadavky,
- Informovanie zákazníka o postupe a potrebných úkonov pre realizáciu prepráv mimoriadnych zásielok.

 

Manažér pre mimoriadne zásielky                                   
Ing. Matúš Kandrik                                                               
tel..:+421 55 229 5371                                                              
fax: +421 55 623 3126                                                             
email: