Prepravno - obstarávateľské služby

V prípade, že máte záujem nechať si nami zabezpečiť niektoré úkony, ktoré súvisia s vykonávaním prepravy tovaru (vecí) v zmysle Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N), sme pripravení ich s odbornou starostlivosťou vykonať na základe Prepravno-obstarávateľskej zmluvy.

Poskytujeme nasledovné úkony:

  • úkony colného konania,
  • podanie zásielky na prepravu za prepravcu,
  • zisťovanie hmotnosti zásielky v stanici na ceste,
  • vyhotovenie fotokópií prepravných dokladov a ich odoslanie,
  • vykonanie nového podaja zásielky a činnosti s tým súvisiace,
  • vyhotovenie návrhu na zmenu prepravnej zmluvy,
  • podanie správy o priebehu prepravy zásielky,
  • plombovanie vozňa,
  • označenie a polepenie vozňa nálepkami podľa RID alebo Prílohy 2 k SMGS,
  • iné úkony.