Služby železničnej nákladnej prepravy

Hlavnou obchodnou činnosťou Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. je poskytovanie dopravno-prepravných služieb v železničnej nákladnej doprave.

ZSSK CARGO vlastní certifikáty kvality v zmysle medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009.