Pozvánka na InnoTrans 2008

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Vás srdečne pozýva do svojej expozície v hale 3.2, stánok č. 112

na medzinárodnom veľtrhu dopravnej a koľajovej techniky,
inovačných komponentov, vozidiel a systémov

InnoTrans 2008,

ktorý sa uskutoční v dňoch 23. – 26. septembra 2008 v Berlíne.