Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Aktuálny k 10.12.2017 a k 01.07.2017

DIUM - aktuálny k 01.02.2018

Rumunsko / Rumania / Roumanie / Rumänien

DIUM - aktuálny k 10.12.2017

Albánsko / Albania / Albanie / Albanien

Rakúsko / Austria / Autriche / Österreich

Bosna a Hercegovina / Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina / Bosnien und Herzegowinas

Belgicko / Belgium / Belgique / Belgien

Bulharsko / Bulgaria / Bulgarie / Bulgarien

Švajčiarsko / Switzerland / Suisse / Schweiz

Česká republika / Czech Republic / République Tcheque / Tschechische Republik

Nemecko / Germany / Allemagne / Deutschland

Dánsko / Denmark / Danemark / Dänemark

Chorvátsko / Croatia / Croatie / Kroatien

Fínsko / Finland / Finlande / Finnland

Francúzsko / France / France / Frankreich

Veľká Británia / Great Britain / Grande Bretagne / Vereinigtes Königreich

Grécko / Greece / Grece / Griechenland

Maďarsko / Hungary / Hongrie / Ungarn

Taliansko / Italy / Italie / Italien

Litva / Lithuania / Lituanie / Litauen

Luxembursko / Luxembourg / Luxembourg / Luxemburg

Macedónsko / Macedonia / Macedoine / Macedonien

Holandsko / Netherlands / Pays-Bas / Niederlande

Nórsko / Norway / Norvege / Norwegen

Poľsko / Poland / Pologne / Polen

Portugalsko / Portugal / Portugal / Portugal

Rumunsko / Rumania / Roumanie / Rumänien

Srbsko / Serbie / Serbia / Serbien

Švédsko / Sweden / Suede / Schweden

Slovinsko / Slovenia / Slovenie / Slowenien

Slovenská republika / Slovak Republic / Slovaquie / Slowakische Republik

Španielsko / Spain / Espagne / Spanien

Ukrajina / Ukraine / Ukraine / Ukraine

DIUM - aktuálny k 01.07.2017

Albánsko / Albania / Albanie / Albanien

Rakúsko / Austria / Autriche / Österreich

Bosna a Hercegovina / Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina / Bosnien und Herzegowinas

Belgicko / Belgium / Belgique / Belgien

Bulharsko / Bulgaria / Bulgarie / Bulgarien

Švajčiarsko / Switzerland / Suisse / Schweiz

Česká republika / Czech Republic / République Tcheque / Tschechische Republik

Nemecko / Germany / Allemagne / Deutschland

Dánsko / Denmark / Danemark / Dänemark

Chorvátsko / Croatia / Croatie / Kroatien

Fínsko / Finland / Finlande / Finnland

Francúzsko / France / France / Frankreich

Veľká Británia / Great Britain / Grande Bretagne / Vereinigtes Königreich

Grécko / Greece / Grece / Griechenland

Maďarsko / Hungary / Hongrie / Ungarn

Taliansko / Italy / Italie / Italien

Litva / Lithuania / Lituanie / Litauen

Luxembursko / Luxembourg / Luxembourg / Luxemburg

Macedónsko / Macedonia / Macedoine / Macedonien

Holandsko / Netherlands / Pays-Bas / Niederlande

Nórsko / Norway / Norvege / Norwegen

Poľsko / Poland / Pologne / Polen

Portugalsko / Portugal / Portugal / Portugal

Rumunsko / Rumania / Roumanie / Rumänien

Srbsko / Serbie / Serbia / Serbien

Švédsko / Sweden / Suede / Schweden

Slovinsko / Slovenia / Slovenie / Slowenien

Slovenská republika / Slovak Republic / Slovaquie / Slowakische Republik

Španielsko / Spain / Espagne / Spanien

Ukrajina / Ukraine / Ukraine / Ukraine

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B