Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Mimoriadne zmeny po 10.12.2017

V tejto zložke sú uverejnené vydania DIUMov tých krajín, ktoré vykonali vo svojich DIUMoch mimoriadne zmeny k dátumu inému ako k 1. júlu a ku dňu zmeny GVD.

V 1. stĺpci je uvedený dátum aktuálnej zmeny a v 2. stĺpci sa nachádzajú nasledujúce symboly:
" - " označuje zrušenú stanicu, ktorá sa v tomto súbore eviduje ešte pol roka po jej zrušení,
" + " označuje novozavedenú stanicu,
" * " označuje akékoľvek iné zmeny (názov stanice, evidenčné číslo, km vzialenosti, všeobecné alebo osobitné odkazy...)
- konkrétna zmena je spravidla zvýraznená tmavšou potlačou.

Zoznam krajín DIUM

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B