Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tarify

Tarify platné od 1. januára 2018

Názov tarify

Platnosť

TR 1 - Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 1111.00 - Novelizované vydanie 01.01.2018
TR 1 - Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 1111.00  - Zmeny a doplnenia 01.01.2018
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Novelizované vydanie 01.01.2018

Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia

01.03.2018
Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Novelizované vydanie 01.01.2018
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko/Slovensko/Maďarsko - Rumunsko (Železničná nákladná tarifa PSURT) 01.01.2018
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko - Rakúsko
(Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00)
01.01.2018

Tarify platné od 1. januára 2017

Názov tarify

Platnosť

TR 1 - Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 1111.00 
- Novelizované vydanie
01.01.2017
TR 1 - Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 1111.00 - Zmena 01.01.2017
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových
zásielok Poľsko/Slovensko/Maďarsko - Rumunsko (Železničná nákladná tarifa PSURT) - Novelizované vydanie
01.01.2017
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko - Rakúsko
(Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00) - Novelizované vydanie 
01.01.2017 
SUT - Slovensko - ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok 5622.00 - Novelizované vydanie  01.01.2017 
SUT - Slovensko - ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zmeny a doplnenia 20.07.2017
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm Slovensko/Poľsko – Ukrajina – Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Novelizované vydanie 
01.01.2017 
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm Slovensko/Poľsko – Ukrajina – Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia
01.04.2017
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia 01.07.2017
TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - Zmeny a doplnenia 10.12.2017 
Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B