Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Mimoriadne zásielky v réžii ZSSK CARGO

Aktuality

Mimoriadne zásielky v réžii ZSSK CARGO

Okrem bežných prepráv v kľúčových segmentoch nákladnej železničnej dopravy poskytuje ZSSK CARGO aj riešenia jednorazových alebo dočasných prepráv nezvyčajných nákladov. Vďaka svojej povahe sú tieto náklady ideálnymi pre železnicu a zaslúžia si svoju pozornosť.

Niektoré náklady by svojimi rozmermi, váhou alebo povahou spôsobovali na cestách väčšie problémy, než tie ostatné. Preto je železnica dobrou alternatívou k tomu, aby bola zachovaná plynulosť cestnej premávky, kvalita ciest, ale zároveň sa efektívne uskutočnila pozemná preprava výnimočných nákladov. V ZSSK CARGO sa tomuto segmentu venuje špeciálna sekcia: Mimoriadne zásielky. Počas leta roku 2020 sa na slovenských železniciach vyskytlo takýchto zásielok hneď niekoľko.

Preprava mostného tanku

V priebehu júna 2020 spadlo na Slovensku veľké množstvo zrážok. To okrem iného spôsobilo v obci Zubné v okrese Snina na východe Slovenska niekoľko záplavových vĺn, ktoré svojou silou strhli aj miestny most, ktorý spája dedinu s lokalitou, kde sú tri miestne firmy.

Aby sa ľudia mohli dostať do práce a bolo zabezpečené zásobovanie firiem, bolo rozhodnuté o osadení dočasného mosta. Na to bola povolaná armáda, ktorá potrebovala zo Serede prepraviť 36-tonový tank MT55A. Tento štvorkĺbový, plne hydraulický tank disponuje elektro systémom pre automatizovaný proces pokladania a nakladania mostu.

A aby sa tank rýchlo dostal na miesto svojho určenia, prišlo na pomoc ZSSK CARGO. Po nakládke mostného tanku na plošinový vozeň v stanici Sereď sa do čela jednovozového nákladného vlaku Pn 1.67531 ZSCS postavila lokomotíva 363.141, ktorá sa s týmto nákladom vydala na 450 kilometrovú cestu skrz Slovensko až do cieľovej stanice v Trebišove. Na posledných 60 km bol tank prevezený po ceste k svojej práci na odstraňovaní škôd spôsobených povodňami.

Preprava nových jednotiek ZSSK

Medzi mimoriadne zásielky na železnici patria aj nové koľajové vozidlá. Národný železničný dopravca, spoločnosť ZSSK rozhodla o kúpe 25 nových elektrických jednotiek pre Žilinský kraj, ktoré v súčasnosti vyrába spoločnosť Škoda Transportation v spolupráci s ŽOS Trnava. Finálna montáž pridaním vložených vozňov sa odohráva práve v Trnave.

Ich prepravu z prechodovej stanice Kúty do Trnavy sa cez takzvanú „hrbatú“ trať medzi týmito dvomi stanicami taktiež zabezpečuje ZSSK CARGO.

Tak ako tomu bolo aj v posledný júnový deň, kedy sa čelné časti dvoch z 25 jednotiek, 661 003/803 a 004/804, prepravili spoločne s ďalšími podvozkami na vlaku vedenom taktiež lokomotívou „eso“, teda radom 363.

Preprave mimoriadnych zásielok sa v ZSSK CARGO venuje celé samostatné oddelenie, o ktorom si viac môžete prečítať na https://www.zscargo.sk/sluzby/nakladna-zeleznicna-preprava/mimoriadne-zasielky. Pre svoj dopyt neváhajte kontaktovať Dagmar Belejovú, manažérku pre segment mimoriadnych zásielok.

Galéria

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B