Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Najnovší ZSSK CARGO Business

Aktuality

Galéria

Najnovší ZSSK CARGO Business

Vážení obchodní partneri,

prinášame Vám najnovšie správy o najdôležitejších obchodných a technologických novinkách našej spoločnosti, z ktorých vyberáme:

 

 • inovatívne riešenia pre železničnú nákladnú dopravu
  • Rozhovor s riaditeľom úseku obchodu Jaroslavom Daniškom. Rok 2019 bol pre ZSSK CARGO mimoriadne náročný, hlavne z dôvodu poklesu výkonov pre hutnícky priemysel. Firma už začala realizovať zásadné rozhodnutia, napríklad obnovu vozňového a rušňového parku, spoločný podnik Inter Cargo v Poľsku, zmeny vo fungovaní terminálu kombinovanej dopravy Dobrá s cieľom podporiť intermodálnu prepravu z Číny a do Číny, posilnila skladovacie možnosti vo Východoslovenských prekladiskách.
 • investície do rušňov, vozňov aj digitalizácie služieb
  • Riaditeľa úseku prevádzky a podpredsedu predstavenstva ZSSK CARGO Miroslava Hoptu sme sa opýtali aké sú naplánované konkrétne ciele a zámery:  v digitalizácii služieb ZSSK CARGO postupne nasadzuje aplikácie ako  elektronický nákladný list.  Zdokonaľuje elektronickú komunikáciu so zákazníkmi, ale aj s ďalšími dopravcami, aby sa tak naplnili podmienky digitalizácie v rámci medzinárodnej železničnej legislatívy EÚ. Postupne inštaluje zariadenia s prenosom signálu GPS na vozne.

 

 • Vectrony nasadzované na medzinárodných trasách
  • Svoj rušňový park firma omladila vlani po dlhých rokoch zaobstaraním nových viacsystémových rušňov radu 383 - Vectron. Zaradila sa medzi dopravcov, ktorí sú pripravení a majú vytvorené podmienky na cezhraničné prepravy jedným hnacím dráhovým vozidlom. Tým rastú možnosti uplatniť sa v zahraničí.

 

 • služby Východoslovenských prekladísk 
  • je to najmä priama prekládka tovarov z vozňov rozchodu 1520 mm do vozňov rozchodu 1435 mm a opačne, nepriama prekládka s preskladnením, prípadne prekládka z a na cestné motorové vozidlá a ďalšie služby súvisiace s prepravou.

 

 • naplánované investície v TKD Dobrá 
  • Generálneho riaditeľa a podpredsedu predstavenstva spoločnosti BULK TRASSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) Pavla Šuťáka sa pýtame na prenájom a rozvojové plány Terminálu kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá. Vízia je získať podiel na rozvíjajúcom sa trhu prepráv v smeroch z/ do Ázie, krajín ako je Rusko, Kazachstan, Mongolsko a samozrejme Čína. Tento trh v súčasnosti stále rastie a pre zabezpečenie všetkých požiadaviek bude nevyhnutné rozvíjať aj kapacity intermodálnych prekladísk na prestupných bodoch zmeny železničných rozchodov a systémov. V súčasnosti je firma pripravená zmanipulovať na TKD Dobrá 430 TEU/deň (TEU – ekvivalent dvadsaťstopovej jednotky), čo predstavuje 4,5 uceleného vlaku denne. V predchádzajúcom období bolo v termináli zmanipulovaných priemerne 8800 TEU za rok, čo predstavuje 89 vlakov ročne. Súčasná maximálna kapacita terminálu predstavuje 1 575 vlakov za rok.

 

 • Päťtisíc vozňov v systéme online sledovania 
  • V polovici novembra minulého roku namontovali v opravovni vozňov v Košiciach nové meracie jednotky na tri nákladné vozne. V roku 2020 bude vybavených týmito zariadeniami na sledovanie až päťtisíc nákladných vozňov, s ktorými ZSSK CARGO realizuje obchodné zámery. V súčasnosti tiež pracuje na dizajne užívateľského rozhrania pre zákazníkov – vyratúva prednosti softvéru riaditeľ sekcie hospodárenia s nákladnými vozňami Miroslav Buc.

Magazín pre zákazníkov ZSSK CARGO Business 1/2020 nájdete tu

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B