Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Nové železničné prekladisko pri Košiciach alebo zbytočná investícia Košickej župy?

Aktuality

Nové železničné prekladisko pri Košiciach alebo zbytočná investícia Košickej župy?

Bratislava, 31.1.2020, Autor: Martin Vozár blog.sme.sk  

V košickom regióne vybudované prekladisko už existuje. Je to rozumné alebo sa jedná len o investíciu Košickej župy s následkom prepúšťania v Trebišovskom okrese?

Vedenie košického samosprávneho kraja začiatkom januára 2020 prezentovalo zámer vybudovať nový logistický park v lokalite Košice - Bočiar ako istú cestu k napojeniu sa na tzv. Novú Hodvábnu Cestu (New Silk Road). Tvrdí, že investícia si vyžiada iba minimálne finančné prostriedky. Táto informácia viacerých odborníkov z oblasti železničnej dopravy významne zaskočila, pretože podľa nich môže tento zámer plynúť iba z nedostatočnej analýzy trhu alebo z neznalosti segmentu.  V košickom regióne vybudované prekladisko už existuje, jeho vybudovanie bola investícia veľkého rozsahu, má obrovskú využiteľnú kapacitu a je napojené na existujúcu železničnú infraštruktúru širokého aj normálneho (európskeho) rozchodu.  Toky tovarov však nesmerujú na východné Slovensko ale ďalej do Európy. Preto si je potrebné položiť otázku, či je  takáto investícia rozumná a ako bude prospešná pre región.

1.) Terminál kombinovanej dopravy s dostatočnou kapacitou už v Košickom samosprávnom kraji existuje. Celkovo bolo cez Terminál kombinovanej dopravy Dobrá (TKD Dobrá) prepravených viac ako 100 vlakov v roku 2019.  Stále však ostáva nevyužitých takmer 90% prekládkovej kapacity tohto terminálu. Preto by bola výstavba nového prekládkového komplexu vo vzdialenosti pár desiatok kilometrov nehospodárna.   

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (100% vlastnená štátom), a. s. (ZSSK CARGO) je vlastníkom TKD Dobrá v rámci najväčšieho prekladiska tovarov v regióne v Čiernej nad Tisou s ročnou kapacitou až 200 tisíc TEU (20 ft kontajnerov).  Cez dopravný uzol v Čiernej nad Tisou prepraví ročne 8 miliónov ton hromadných substrátov, dreva, strojov ale aj menšieho tovaru v kontajneroch.  Na prekladisku sú školení zamestnanci na zabezpečenie komerčných aj technických náležitostí nevyhnutných na bezpečný vstup či výstup nákladu do alebo z Európskej únie. V rámci prekladiska je aj pracovisko Finančnej správy SR (z dôvodu colných konaní), Fyto-sanitárnej kontroly a colný sklad, nehovoriac o modernom prekládkovom komplexe vrátane prečerpávacieho areálu, niekoľkých portálových žeriavov, koľají širokého (1520 mm) aj normálneho (1435 mm) rozchodu. V rámci TKD Dobrá je aj sklad kontajnerov, možnosť zberu prázdnych kontajnerov v spätnom režime pri návrate smerom na východ, prekládka z a na cestné návesy, certifikovaná váha a iné služby prekládky.

Samotné kontajnerové prekladisko bolo od roku 2009 prenajaté spoločnosti TransContainer Slovakia, a. s. s cieľom rozvinúť práve intermodálnu prepravu tovarov z Ázie a krajín bývalého ZSSR.  Po nesplnených očakávaniach nájomcom sa vedenie ZSSK CARGO rozhodlo nájomný vzťah ukončiť, prevziať kontrolu nad prevádzkou terminálu ale aj marketingom v Európe, Číne a ďalej v Ázii.  Prvé lastovičky vo forme nových kontajnerových vlakov z provincií Dalian či X'ian sme zaznamenali v uplynulom roku. 

2.) Objem prepráv kontajnerov z Číny do Európy síce rastie, no nie na Slovensko. Je potrebné aktívne pracovať na trhu s cieľom zvýšiť ich počet, pretože kapacity v súčasnosti na východnom Slovensku existujú.

Je pravda, že objem intermodálnych prepráv z Ázie, najmä z Číny vzrástol z 46 tisíc TEU v roku 2015 na 345 tisíc TEU v 2018 a približne 370 tisíc TEU v roku 2019.  Rovnako je pravdou, že drvivá väčšina zákazníkov je rozmiestnená v západnej Európe, nie v obslužnej vzdialenosti Košického regiónu. Preto je a naďalej ostáva najlepším riešením rozvoj prekladiska z vlaku na vlak a doprava tovarov po železnici s možnosťou, ktorá už existuje, prekládky z a na cestné dopravné prostriedky v prípade obsluhy zákazníkov v dosahu cca 200 km.  Okrem toho, voľná prekládková kapacita v TKD Dobrá nebude pri dnešnom trende rastu a znižujúcej sa podpore intermodálnej dopravy zo strany Čínskej vlády pravdepodobne využitá.

Z tohto pohľadu sa javí ako významne ekonomickejšia investícia do rozvoja oblasti Čiernej nad Tisou, cestnej infraštruktúry spájajúcej ju s Košicami alebo Maďarským Miskolcom.  Pracovné miesta sú totiž oveľa viac ohrozené práve v tomto regióne ako v Košiciach a okolí.  Investovanie do prekládkových kapacít, infraštruktúry, nákupu pozemkov či následnej tvorby pracovných miest v Košiciach môže mať skôr opačný efekt v zvýšenom tlaku na mzdy.

V Čiernej nad Tisou a prekladisku v Dobrej je možné obslúžiť 5 kontajnerových vlakov denne.  Minuloročný priemer bol 1 vlak za 3 dni. 

Preto je riešením práve venovanie  pozornosti zákazníkovi, získavaniu prepráv a ich realizácii existujúcimi kapacitami.  ZSSK CARGO chce naďalej na naplnení tohto cieľa spolupracovať aj so samosprávou, štátnou správou ale aj ostatnými dopravcami.

3.) Je správne  znižovať pracovné miesta v okrese Trebišov v prospech Košíc?

Evidovaná miera nezamestnanosti v Košiciach bola v októbri 2019 približne 4%, pričom v okrese Trebišov bola takmer trojnásobná (12/2019, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny). Logistické služby spojené s výstavbou parku GLIP by podľa našich skúseností a analýz samé o sebe nikdy nevytvorili avizovaných 10 tisíc (v niektorých medializovaných informáciách  dokonca  až 20 tisíc) pracovných miest.  Na prekládku a spracovanie 200 tisíc TEU je potrebných rádovo niekoľko sto zamestnancov.  Na nich sú síce  naviazané rôzne služby, ktoré môžu mať kumulatívny efekt. Na základe našich skúseností je však pravdepodobnejší nárast nezamestnanosti na východnom Slovensku v prípade poklesu prepráv ako nárast zamestnanosti v Košiciach a okolí v prípade realizácie investície. Ak by sa už aj tak nedostatočné kapacity prepráv odklonili od už existujúceho prekládkového komplexu v Dobrej do Košíc, tento pokles zamestnanosti v Trebišovskom okrese významne zasiahne životnú úroveň jeho obyvateľov.

V konečnom dôsledku okres Trebišov je tiež v Košickom samosprávnom kraji, na ktorom županovi určite záleží. Preto vedenie ZSSK CARGO poskytlo županovi Košického samosprávneho kraja možnosť konzultovať efektivitu, využiteľnosť a reálnu ziskovosť medializovaného nového projektu s cieľom minimalizovať straty.  

 

https://martinvozar1.blog.sme.sk/c/526268/nove-zeleznicne-prekladisko-pri-kosiciach-alebo-zbytocna-investicia-kosickej-zupy.html

Galéria

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B