Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Obchodný rok 2021

Aktuality

Obchodný rok 2021

Vážený obchodný partner,

keď sme sa takto približne pred rokom stretli na Konferencii „Obchodný rok“ v Nízkych Tatrách a konštatovali, že kríza v hutníctve nás zasiahla výrazným spôsobom, ani sme netušili, že o rok nám situácia ani nedovolí, aby sme sa stretli a kríza v hutníctve sa rozšíri do ďalších priemyselných odvetví z titulu pandémie COVID-19. Dovoľte nám preto, takto netradične sa k Vám prihovoriť a v krátkosti zhodnotiť končiaci rok 2020, plus načrtnúť čo nás čaká ten nasledujúci.

Naša spoločnosť zažíva asi najťažšie obdobie od svojho vzniku. Prepad výkonov meraný objemom v tonách poklesne medziročne o 13% a oproti roku 2018 o 24% na úroveň 26 miliónov ton. Pokles v hutníctve bol znásobený výpadkom objemu prakticky vo všetkých komoditách pričom ten najväčší sme zaznamenali v druhom kvartáli, kedy významná časť výrobných podnikov prerušila dočasne výrobu s následným prepadom prepráv v železničnej nákladnej doprave. V týchto dňoch bojujeme s druhou vlnou pandémie, ktorá brzdí akúkoľvek nádej na oživenie.

V súčasnej situácii sa vedenie firmy zameralo na hľadanie rezerv v efektivite vozby a úspore nákladov. Popri nepopulárnych opatreniach došlo aj k niekoľkým väčším zmenám v organizačnej štruktúre firmy. Z pohľadu obchodu - s cieľom úpravy technológie vozby, lepšieho využitia existujúcich kapacít a vyššej kvality služieb poskytovaných zákazníkom. Za týmto účelom vznikol nový prierezový útvar riadenia obchodno-prevádzkových činností, ktorý začal svoju činnosť od 01.07.2020. Doprajte mu, prosím, nevyhnutný čas, ale zároveň klaďte na neho Vaše požiadavky, aby bol želateľný efekt vidieť nielen do vnútra firmy, ale aj smerom von – reprezentovaný spokojnosťou nášho zákazníka.

Na samotnom úseku obchodu došlo taktiež k zmenám. Na sekcii predaja sme popri zachovaní oddelenia intermodálnej prepravy a automotive vytvorili 4 komoditno-obchodné skupiny, ktoré sú riadené vedúcim skupiny a každá z nich má ďalej obchodného manažéra a obchodného zástupcu. Súčasťou sú aj vlečkári, ktorí prešli zo sekcie podpory predaja. Sekcia podpory predaja a sekcia marketingu splynuli do jednej.

V segmente ucelených vlakov je asi najvýznamnejšia zmena v realizácii plánu predlžovania prepravných ramien o zahraničné úseky za pomoci nasadenia nových viacsystémových rušňov, ktoré má ZSSK CARGO v dlhodobom prenájme. Za týmto účelom prebehla akvizícia dopravcu LOKORAIL prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti BTS. Tento dopravca má primárne podporovať ZSSK CARGO na zahraničných úsekoch. V priebehu roka sme takto realizovali nové prepravy automotive do Francúzska, vývoz petrochémie do Nemecka a podporili prepravy surovín pre hutnícke kombináty z poľských a chorvátskych prístavov.

Terminál kombinovanej dopravy v Dobrej zmenil po dlhých rokoch nájomcu. Stala sa ním dcérska spoločnosť BTS, od fungovania ktorej si sľubujeme jednak väčšiu aktivitu v akvizičnej činnosti, ale zároveň aj modernizáciu a lepšiu prezentáciu celého komplexu.

V segmente jednotlivých vozňových zásielok je našou snahou prehodnotiť (tam kde je to možné) technológiu vozby tak, aby viedla k úspore celkových nákladov, k vyššiemu vyťaženiu manipulačných vlakov. Zároveň je pravdepodobné, že postupne dôjde k zníženiu počtu jednotlivých obsluhovaných staníc a k vytváraniu atrakčných obvodov so zbernými stanicami. Budeme naďalej podporovať systém medziskladov na zhromažďovanie záťaže z cieľových atrakčných obvodov, ktorý sa nám osvedčil najmä pri prepravách dreva.

Prezentáciu k obchodným zámerom na rok 2021 nájdete na našej webovej stránke.

Vážený obchodný partner, ďakujeme Vám za priazeň, ktorú ste nám prejavili počas tohto náročného roka. Dovoľte nám, vysloviť úprimné želanie, aby sme na konci toho nadchádzajúceho roku boli stále spolu a podstatne spokojnejší ako dnes. Tešíme sa, že sa o rok stretneme všetci už osobne opäť v Nízkych Tatrách.

V neposlednom rade Vám prajeme pevné zdravie a nám všetkým skorý návrat do normálnych koľají.

 

 

Jaroslav Daniška                                                Roman Gono

podpredseda predstavenstva                           predseda predstavenstva

ZSSK CARGO                                                       ZSSK CARGO

Galéria

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B