Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Aktuality

Galéria

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom


Vážený obchodný partner,
 
v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme informovať o tom, že Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., pristúpila k viacerým opatreniam, ktorými chceme prispieť k zamedzeniu šírenia ochorenia spôsobeného novým koronavírusom.
 
Vývoj situácie dôsledne monitorujeme. Našim zamestnancom boli poskytnuté detailne informácie o prevencii ako aj o tom ako majú postupovať v prípade, ak by sa u nich prejavili príznaky ochorenia.
 
Na základe odporúčaní WHO a Ústredného krízového štábu SR je v našich priestoroch priebežne realizovaná pravidelná dezinfekcia povrchov. Zamestnanci ako aj prípadné návštevy majú zabezpečený prístup k hygienickým a dezinfekčným prostriedkom.
 
Vzhľadom na spôsob šírenia vírusu sa snažíme obmedziť priamy fyzický kontakt zamestnancov: z tohto dôvodu sme zredukovali realizáciu služobných ciest len na nevyhnutné prípady a viacerým zamestnancom nariadili home-office.
 
V tejto súvislosti prosíme našich zákazníkov, aby na riešenie svojich požiadaviek uprednostnili telefonický alebo e-mailový kontakt.
V závislosti od vývoja situácie budeme pristupovať k ďalším preventívnym opatreniam na elimináciu rizika nákazy.

Oceňujeme otvorenosť, dôraznosť a flexibilitu s akou sa k zmenám štandardných procesov stavajú všetci naši partneri a prosíme Vás, aby ste o vyššie uvedených skutočnostiach a opatreniach informovali Vašich zamestnancov.
Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B