Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Oznam pre zákazníkov

Oznam pre zákazníkov

Zákaznícky portál ISP: VSTUP


Ponuka doplnkových služieb zákazníckeho portálu

Vážení obchodní partneri,

od 1. januára 2019 ZSSK CARGO zákazníkom, ktorí majú prístup na Zákaznícky portál ISP, ponúka možnosť používať Zákaznícky portál ISP za účelom:

  • prístupu k predpisom a tarifám ZSSK CARGO
  • uzatvorenia a realizácie prepravnej zmluvy a/alebo objednávky prepravy vo forme elektronického záznamu údajov (elektronický nákladný list a elektronická objednávka prepravy)
  • sledovania polohy vozňov a/alebo zásielok (za poplatok na základe uzatvorenej Prepravno-obstarávateľskej zmluvy)

ZSSK CARGO pridelí zákazníkovi prístup na základe

Žiadosti o pridelenie prístupu a používanie Zákazníckeho portálu ISP“. 

Vyplnenú a podpísanú žiadosť zákazník doručí ZSSK CARGO osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu:

ZSSK CARGO

Úsek obchodu, sekcia podpory predaja

Zákaznícky servis

Puškinova 3

040 01 Košice


V prípade akýchkoľvek dotazov sa obráťte na Zákaznícky servis

t.č. +421 55 229 5513, +421 55 229 5519

e-mail: infoservis@zscargo.sk

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B