Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Oznámenie CFR Marfa

Oznámenie CFR Marfa

Na základe oznámenia CFR Marfa upozorňujeme na zmenu v rumunskom DIUMe, ktorá vstúpi do platnosti od 1. februára 2018, týkajúcu sa prepravy jednotlivých vozňov a zásielok v skupinách vozňov s menej ako 10 vozňami.

Doteraz platné Osobitné odkazy:

g - stanica otvorená len pre ucelené vlaky alebo skupiny vozňov od 5 vozňov

i - pre jednotlivé vozne, ktoré sú odoslané alebo určené do týchto staníc, je potrebný predchádzajúci súhlas CFR Marfa budú zrušené a nahradené nasledujúcim textom:

V prípade jednotlivých zásielok alebo zásielok v skupinách vozňov s menej ako 10 vozňami odoslané alebo určené do železničných staníc otvorených pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru tovaru, ktoré prevádzkuje CFR Marfa, je nevyhnutný predchádzajúci súhlas CFR Marfa. 

Zmluvný dopravca musí predložiť žiadosť o súhlas na odbavenie jednotlivých zásielok na nasledujúcu adresu:

CFR Marfa

Departamentul Vânzări - Trafic

Direcţia Trafic,

Serviciul Program Analiză

tel.: + 40.372.840.054

fax : + 40.372.840.271,

e-mail : amalia.branzan@cfrmarfa.com

 

Úplné znenie DIUM RO s touto zmenou nájdete na našej internetovej stránke

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B