Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Podpis kolektívnej zmluvy

Aktuality

Podpis kolektívnej zmluvy

Dňa 17. decembra 2020 sa na základe výsledkov konštruktívnych rokovaní v rámci štyroch kôl kolektívneho vyjednávania v Bratislave, v sídle Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., za účasti predsedu predstavenstva Romana Gona a podpredsedu predstavenstva Jaroslava Danišku  uskutočnila prvá časť aktu podpisu PKZ ZSSK CARGO 2021 so signatármi 6 odborových organizácií. Netradične je podpis PKZ rozdelený na dve časti. Druhá časť aktu podpisu PKZ sa uskutoční v Košiciach za účasti riaditeľa odboru riadenia ľudských zdrojov Richarda Havrilu a ďalších signatárov  4 odborových organizácií.

Obidve strany (zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov)  pristúpili k tomuto kroku, aby v čase stúpajúceho nárastu ochorených na COVID-19 aj týmto spôsobom eliminovali možné šírenie pandémie. Ďalším novým prvkom bolo, že v záujme ochrany zdravia všetkých kolektívnych vyjednávačov sa celý proces kolektívneho vyjednávania konal online a to prostredníctvom aplikácie TEAMS.

Napriek tomu, že spoločnosť sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácii bolo dohodnuté  rozšírenie poskytovania peňažného daru pri pracovnom výročí aj u zamestnancov, ktorí odpracujú v rezorte železničnej dopravy 45 rokov. Zároveň sa zamestnávateľ zaviazal zabezpečiť  zamestnancom mzdový nárast vo výške 2,5 mil. EUR, ktorý predstavuje nevyplatený záväzok z platnej Podnikovej kolektívnej zmluvy 2019-2020 formou variabilnej zložky mzdy. Naďalej ostávajú zachované všetky benefity nad rámec Zákonníka práce, ktoré zamestnancom vyplývali už z predchádzajúcej PKZ.

Čaká nás náročný rok 2021 a preto zamestnávateľ musel prihliadať aj na ten aspekt, aby svoje záväzky dohodnuté v PKZ ZSSK CARGO 2021 dokázal plniť.

Galéria

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B