Predaj nehnuteľného majetku

Predaj nehnuteľného majetku

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., informuje o zámere predaja nepotrebného majetku súborne označovaného „časť pozemku parc. C-KN č. 1610/45 v k. ú. Leopoldov“.
Bližšie informácie o zamýšľanej obchodnej transakcii nájdete v záložke Predaj nehnuteľného majetku.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com