Samit ponúkol skvelú príležitosť stretnúť sa s vysokými predstaviteľmi prevádzkovateľov železničnej nákladnej dopravy, manažérmi infraštruktúry, dopravnými orgánmi a vládnymi delegátmi. Cieľom bolo vytvoriť platformu na diskusiu o problémoch týkajúcich sa železničnej nákladnej dopravy v regióne vyšehradskej skupiny a harmonizovať stratégie s cieľom rozvíjať železničnú nákladnú dopravu.