Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
RID 2017

RID 2017

Dňa 30.6.2017 do 24.00 hod. môžu byť prijaté na prepravu zásielky NT  podľa podmienok RID 2015 ( rozhodujúcim údajom je zápis dopravcu o čase prijatia zásielky na prepravu v prepravnom doklade), od 00.00 hod 1.7.2017 musia byť aplikované podmienky v súlade s RID 2015. V prepravnom doklade sa už nesmie nachádzať informácia: „Preprava podľa RID platného pred 1.januárom 2017.“

Zákazníci sú povinní  vyplňovať prepravné doklady v súlade s podmienkami RID 2017, polepovať a označovať dopravné/prepravné prostriedky podľa 5.2 a 5.3 RID.

Všetky zmeny v RID 2017 sú vyznačené farebne.

 

Od 1.7.2017 naďalej platí Príloha 2 k SMGS 2015 pre prepravy NT vo vývoze na NL SMGS.

Bližšie informácie v PTO 27_2017 a Prepravnom obmedzení ZAN 177-56-2017.

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B