Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Spoľahlivo a bezpečne na koľajniciach vďaka ZSSK CARGO

Aktuality

Spoľahlivo a bezpečne na koľajniciach vďaka ZSSK CARGO

Súčasťou služieb celosieťového nákladného železničného dopravcu ZSSK CARGO sú aj opravy a údržba koľajových vozidiel. Tie vykonáva nielen na vlastných rušňoch a vozňoch, ale tieto služby poskytuje všetkým majiteľom koľajových vozidiel.

Je chladné jesenné ráno na východe Slovenska. Južne od Košíc, v centre železničného diania tohto regiónu, Haniske pri Košiciach, pretína ticho pomaly padajúceho lístia zvuk posunujúcich vozňov pripravovaných k vykládke či nakládke, v najväčšom hutníckom podniku Slovenska. No nie všetky vozne tu smerujú na vyloženie a naloženie. Na opačnej strane koľajiska, sú do rušňového depa ZSSK CARGO denne pristavované železničné vozne, ale aj lokomotívy na opravu.

Opravy vozňov

Do haly opráv nákladných železničných vozňov smeruje denne do dvadsiatky vagónov na opravu. Počet sa rôzni podľa aktuálnej potreby a tak pracovníci tu nikdy nevedia, koľko ich dnes čaká práce. Vozne sú nielen zo ZSSK CARGO, ale aj od súkromných prepravných a zahraničných spoločností. Opotrebenia spôsobené státisícmi kilometrov, poškodenia pri nakladaní či vykladaní ťažkých nákladov, aj bežné opotrebenia si vynucujú ich odstavenie z prevádzky. A toho sa zhosťujú tímy opravárov ZSSK CARGO.

„Do haly opráv nám z jedného smeru pristavujú vozne na opravu. Následne si už s vozňom manipulujeme sami – či už ide o posun v rámci haly alebo pohyb vertikálny, keď ho potrebujeme zdvihnúť,“ hovorí Vladislav Vavrák, prednosta rušňového depa a opravovne vozňov. Zdvíhanie vozňov do výšky sa vykonáva najmä počas výmeny opotrebovaných dvojkolies alebo iných druhov opráv.

Hala opráv železničných vozňov pritom funguje podobne, ako montážna hala v automobilke. Rozdiel je nielen v type vozňa, ale aj v potrebnom úkone. Na to je nutná veľká flexibilita každého zamestnanca, tímová práca a zabezpečenie činnosti potrebných pri oprave resp. kontrole vozňa. „Je na nás, aby sme prijatý vagón správne posúdili a opravili nielen závadu, ktorá môže spôsobovať stratu či poškodenie nákladu, ale aj odhalili prípadné ďalšie vady. Ich preventívnym odstránením prispievame k bezpečnej prevádzke na slovenských tratiach“, hovorí V.Vavrák.
A k veľkému nešťastiu na železnici stačí len málo. Jediný poškodený vozeň z tridsiatich na nákladnom vlaku, ktorý je na hlavnej trati Slovenska, môže v prípade nehody ochromiť presun ľudí a tovarov na celé dni. Zodpovednosť za bezchybné vykonanie opráv je teda na tímoch, ako je ten v opravovni vozňov Haniska. Kým z jednej strany haly im denne pribúdajú vozne, zo strany druhej plynule vychádzajú vozne opravené a repasované, pripravené ekologicky prevážať ďalšie tisíce ton nákladov bez preťažovania ciest.

Rušne všetkých typov

Vozne sa pochopiteľne nehýbu sami. Na jednom alebo oboch ich koncoch v pohybe vždy nájdeme elektrický alebo dieslový rušeň. A aj tie potrebujú pravidelnú údržbu, ale aj prevedenie neplánovaných opráv. Pre všetky lokomotívy je priestor v hale hneď vedľa opravovne vozňov.

„Špecifikom nášho fungovania je pestrosť typov rušňov, ktoré sa u nás na opravách vyskytnú. Na širokorozchodnej trati, po ukrajinskú hranicu, jazdí 15 trvale spojených dvojíc rušňov radu 125.8, ktoré ťahajú ťažké železnorudné vlaky v náročných stúpaniach cez Slanské vrchy. Váha aj náročný terén sa podpisujú pod ich opotrebovanie a je na nás, aby tieto takmer 45 ročné rušne zostali spoľahlivo v pohybe,“ vysvetľuje prednosta rušňového depa.

Asi najnovšími vozidlami sú tu tie, ktoré smerujú priamo od výrobcov z iných štátov na trhy východnej Európy. V rušňovom depe Haniska sa zastavujú, aby na nich boli previazané podvozky zo štandardného rozchodu na široký. Tak napríklad putovali české elektrické jednotky do Litvy či najnovšie nová posunovacia lokomotíva od našich západných susedov do železiarní na Ukrajine a do Fínska. A aj z týchto činností smerujú príjmy do ZSSK CARGO.

Tunajšou samozrejmosťou je bežná údržba a servis aj na dieslových rušňoch ZSSK CARGO radu 731, 742, 746, 751, 752 a 770 a taktiež elektrických lokomotív súkromných dopravcov radu 121, 140, 183 a dieslových súkromných lokomotív normálneho rozchodu. No akýkoľvek dopravca môže v prípade potreby tieto služby využiť. „Tunajšia práca je všetko, len nie monotónna. Je to práca pre technicky zdatných mechanikov a elektrikárov, ktorí sa do nej vedia zahryznúť so zanietením a chuťou učiť sa každý deň niečo nové. Nie je to ako práca v automobilke, kde každý má tú svoju jedinú činnosť na jedinom modeli auta. Tu sa môže vyskytnúť čokoľvek a ten, kto chce rásť cez nové skúsenosti, bez nudnej rutiny, tu nájde svoje pracovné uspokojenie“, dodáva p.Vavrák.

Nehodové vlaky

Pri rušňovom depe stojí odstavený aj masívny modrý koľajový žeriav. ZSSK CARGO takýmito strojmi disponuje v Bratislave, Zvolene, Žiline a tiež v dvoch depách východného Slovenska, vrátane Hanisky. V prípade, že sa kdekoľvek na Slovensku vykoľají vlak alebo sa stane iná nehodová udalosť na trati, vyrážajú posádky týchto strojov k miestu nehody na odstránenie následkov. Sú v 24 hodinovej pohotovosti každý deň v roku. A v priemere vyrážajú do terénu viac než dvakrát do mesiaca. V Haniske pri Košiciach pritom nehodový vlak obsluhuje len spomenutú širokorozchodnú trať. Mnohoročné skúsenosti týchto tímov sú kľúčom k úspechu. V akejkoľvek ročnej dobe, pri nehodách akéhokoľvek rozsahu a v akomkoľvek počasí, zabezpečujú nakoľajenie, vyčistenie miesta nehody či odtiahnutie neschopných vozidiel tak, aby bola v čo najkratšom čase obnovená plynulosť železničnej dopravy.

Nehodové pomocné prostriedky tak pomáhajú k verejnej službe, keďže zastavenie premávky na trati znamená veľké straty nielen v ekonomike a zásobovaní podnikov, ale aj pri cestách ľudí osobnou dopravou za štúdiom, prácou, zamestnaním či oddychom.

Opravy v rušňových depách sú okrem Hanisky pri Košiciach poskytované aj všetkým ostatným dopravcom v rušňových depách a opravovniach nákladných vozňov naprieč celým Slovenskom. Tieto služby znamenajú pre ZSSK CARGO dodatočný príjem z inej, než samotnej prepravnej činnosti. To všetko vďaka zručným tímom mechanikov a elektrikárov so schopnosťou vyriešiť akýkoľvek problém na rušňoch aj vozňoch všetkých u nás sa vyskytujúcich typov koľajových vozidiel.

Viac o službách údržby a opravy železničných koľajových vozidiel nájdete na:

https://www.zscargo.sk/sluzby/udrzba-a-oprava-zeleznicnych-kolajovych-vozidiel

Galéria

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B