Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia má 15 rokov

Aktuality

icon Železničná spoločnosť Cargo Slovakia má 15 rokov

Spoločnosť je jednou z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave – Železničnej spoločnosti, a. s. Svojou činnosťou nadväzuje na vyše 170 - ročnú históriu železníc na Slovensku. Jej zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Poslaním spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem doplnkových služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy spoločnosť ako svoj druhý hlavný produkt poskytuje služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami. Víziu spoločnosti byť dynamickou, modernou a uznávanou dopravnou spoločnosťou so stabilným podielom na prepravnom trhu napĺňame už pätnásť rokov.

Do ďalšieho roku nám svoje prianie sprostredkovali aj generálni riaditelia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Železníc SR.

 

03 polak_gr_žsr

Igor POLÁK

generálny riaditeľ Železníc SR

Ako dobrému známemu vám želám, aby ste mali veľa plných vagónov. Aby ste od nás, ako manažéra infraštruktúry, pýtali stále viac trás. Lebo keď sa bude dariť vám, bude sa aj nám v ŽSR a železnici celkove.

A my v ŽSR sa budeme snažiť, aby železničná infraštruktúra bola v čo najlepšom stave, lebo len tak budeme schopní čo najlepšie organizovať a zabezpečovať prevádzkyschopnosť celoštátnych a regionálnych tratí a organizovať na nich vlakovú dopravu pre všetkých dopravcov. Aj keď nezáleží len od nás na železnici, ale v prvom rade od priaznivej štátnej dopravnej politiky. Určte si všetci spoločne želajme, aby najekologickejšia doprava, čím železnica nepochybne je, bola v čo najlepšom stave. Aby sa náš cieľ zabezpečovať plynulú a bezpečnú železničnú prevádzku naplnil a aby na železničnej infraštruktúre bolo čo najviac vašich nákladných vlakov.

Želám vám, aby kríza spôsobená recesiou v hutníctve pominula či najskôr. Aby ste našli adekvátne náhradné prepravné toky a ďalšie roky boli pre firmu ekonomicky stabilné.

 

Filip HLUBOCKÝ

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK

Ako generálny riaditeľ štátneho osobného dopravcu si veľmi želám, aby sa vám v ZSSK CARGO darilo. Celý svet v posledných rokoch hovorí o ekológii a s ňou spojeným uprednostňovaním železnice pred cestou. EÚ tlačí štáty, aby preniesli tovar z kamiónov na železnicu.

Ak by nebola ZSSK CARGO a jej manipulačných vlakov, tak by dnes naše obce zamorovalo ročne o milión kamiónov viac. Aj preto vám prajem úspech.

Obe firmy – vaša i naša – majú svojich konkurentov. Verím, že svojou top kvalitou a profesionalitou dokážeme v tejto konkurencii obstáť. Pracujme tak, aby sme všetkým ukázali, že štátny vlastník neznamená horšiu ekonomiku podniku. Práve prostredníctvom vlastných firiem môže štát jednoduchšie presadzovať svoje zámery napríklad v prospech ekológie, výchovy dopravných a údržbárskych zamestnancov či spoločných opráv.

Naše firmy majú dlhú spoločnú tradíciu. Mnoho zamestnancov pracovalo ešte v jednom spoločnom podniku. I ja som prišiel do osobnej dopravy práve z Carga. O to viac vám želám, nech čo najrýchlejšie prekonáte minuloročné problémy s poklesom prepráv, nech sa naše Cargo znovu naštartuje. Želám vám, aby meno ZSSK CARGO znamenalo istotu rýchleho, spoľahlivého a ekologického dopravcu.

 

Autor článku: Dana SCHWARTZOVÁ

Galéria

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B