Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zhromažďovaním jednotlivých vozňov s drevom k menšiemu zaťaženiu slovenských ciest

Aktuality

Zhromažďovaním jednotlivých vozňov s drevom k menšiemu zaťaženiu slovenských ciest

Zberné logistické vlaky ZSSK CARGO s listnatým drevom smerujú zo všetkých kútov Slovenska k najväčšiemu slovenskému drevospracujúcemu podniku, šetriac tak životné prostredie a zaťaženie ciest.

Lesy pokrývajú viac, než 41% územia Slovenska a rozprestierajú sa na ploche vyše 2 miliónov hektárov. Už 140 rokov je stabilným odberateľom slovenského dreva ružomberská celulózka a papiereň, dnes nesúca meno Mondi SCP. Ako najväčší spracovateľ dreva v krajine dnes odoberá pre svoju výrobu takmer výlučne listnaté drevo. A tak hoci je fabrika situovaná v lesnatej oblasti dolného Liptova, zdroje dreva musí hľadať najmä v listnatých lesoch západného, južného a východného Slovenska.

Dopraviť viac než dva milióny metrov kubických dreva k spracovaniu je úlohou dcérskej firmy tohto výrobcu celulózy a papiera, spoločnosti Slovwood. V spolupráci so ZSSK CARGO vznikol unikátny projekt zberných logistických vlakov dreva na Slovensku.

Zo skupín vozňov k uceleným vlakom 

Železničná nákladná doprava dokáže efektívne konkurovať iným spôsobom dopravy najmä keď ide o takzvané ucelené vlaky. Vtedy sa vlak s jednou komoditou presúva ideálne na veľkú vzdialenosť od jedného bodu nakládky k jedinému odberateľovi. Práve tento najlukratívnejší segment je vecou ostrého konkurenčného a cenového boja na železnici.

Pri komoditách akými je napríklad železný šrot či drevo sú však miesta nakládky rôzne, kým odberateľ je spoločný. Zabezpečiť takéto prepravy je technologicky aj nákladovo výrazne náročnejšie. ZSSK CARGO je práve tou spoločnosťou, ktorá takúto výzvu dokáže vďaka svojmu celosieťovému pôsobeniu a skúsenostiam spoľahlivo zabezpečiť.

Spoločnosť Slovwood patrí ku kľúčovým zákazníkom ZSSK CARGO. Pre zachovanie formy zvozu drevnej suroviny na ekonomicky a ekologicky udržateľných základoch, zabezpečila úpravu zabehnutej technológie nakládky dreva jednotlivými svojimi dodávateľmi. V praxi to vyzerá tak, že vo vhodne zvolenej stanici dochádza v krátkom časovom období k sústredeniu vozňov naložených v určitom atrakčnom obvode. Zásielky tak následne pokračujú k prijímateľovi v železničnej stanici Lisková pri Ružomberku bez nutnosti ďalšieho spracovávania vo vlakotvorných staniciach.

ZSSK CARGO ako dopravca zabezpečuje pristavenie prázdnych vozňov na nakládku v dohodnutých staniciach, zvoz naložených vozňov, ich zhromaždenie a prepravu zostaveného uceleného vlaku v presne stanovenom čase.

Logistický vlak Zemplín

Na východe Slovenska sa jedná o región severného Zemplína, ktorý je bohatý na bukové lesy. Zásielky sa zhromažďujú v železničnej stanici Strážske, pričom atrakčný obvod tvoria stanice Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom, Koškovce, Udavské, Stakčín, Dlhé nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Michalovce, Vranov nad Topľou a Nižný Hrabovec. Zvoz a rozvoz záťaže z a do jednotlivých staníc je realizovaný existujúcimi manipulačnými vlakmi ZSSK CARGO. Nakládka prebieha vo väčšine prípadov v stredu a vo štvrtok, zvoz záťaže vo štvrtok a piatok. Logistický vlak odchádza zo Strážskeho v sobotu v skorých ranných hodinách s príchodom do Liskovej predpoludním tak, aby bol pripravený na obsluhu vlečky druhej hodine popoludní. Predpokladaný obeh vozňov je 7 dní vrátane jedného dňa ako rezervy na vyrovnanie prípadných nepravidelností. Pre vlak sa ujal pracovný názov „Logistický vlak Zemplín“. Prvý vlak odišiel 7. marca 2020 a k 22. júnu 2020 bolo takto prepravených 12 vlakov.

Logistický vlak Západ

Na západnom Slovensku sa záťaž sústreďuje v železničných staniciach Bratislava východ a Leopoldov. „Logistický vlak Západ“ je zložený zo zásielok z troch vetiev, v prípade potreby môžu byť doplnené importné zásielky zo zahraničia. Atrakčný obvod tvoria stanice Bratislava Petržalka št. hr., Gbely, Rohožník, Jablonové, Zohor, Šenkvice, Pezinok, Bratislava Rača a Smolenice. Vlak odchádza zo stanice Bratislava východ (odchodová skupina Juh) v sobotu pred polnocou, v Leopoldove doplní záťaž, príchod do Liskovej je naplánovaný na nedeľu po šiestej hodine ráno. Prvý takýto vlak odišiel 23. mája 2020 a behom prvého mesiaca bolo takto prepravených 5 vlakov.

Menej kamiónov s drevom cez Donovaly

Ďalším produktom vzájomnej spolupráce zahájeným v januári 2020 je vytvorenie medziskladu dreva vo Veľkých Kozmálovciach pri Leviciach s kapacitou minimálne 50 000 ton dreva ročne. ZSSK CARGO ako dopravca pristavuje na nakládku vždy skupinu 20 vozňov, ktoré sú naložené počas jedného dňa. Nasledujúci deň je pristavená a naložená ďalšia skupina 20 vozňov, pričom z dvoch takýchto skupín je v železničnej stanici Levice vytvorený 40 vozňový ucelený vlak. Behom prvého polroka 2020 bolo uvedenou technológiou vypravených už 33 vlakov. Práve týmto spôsobom sa výrazne odľahčila preprava dreva kamiónmi cez horský priechod Donovaly, ktorý stojí na ceste medzi listnatými lesmi južného Slovenska a liptovským spracovateľom.

Úspešná spolupráca v prospech všetkých

V prípade environmentálne zmýšľajúceho zákazníka, akým je spoločnosť Slovwood, je možné ukázať, že železnica je ekologickejšou alternatívou pozemnej prepravy. Vyššie uvedenými riešeniami sa dokáže zo slovenských ciest preniesť na železnicu 80 až 100 000 ton nových prepráv. To predstavuje významný počin aj v oblasti ekológie, zaťaženia cestnej siete, či vplyvu na život obyvateľstva v dotknutých oblastiach. Napriek rušeniu miest nakládky v jednotlivých staniciach prišiel zákazník ako iniciátor inovatívnej myšlienky logistiky pre svoju komoditu. Spoločne s úsekmi obchodu a prevádzky v ZSSK CARGO sa vďaka tejto spolupráci dnes prepravuje viac dreva po železnici.

ZSSK CARGO ročne ušetrí až 350 000 jázd naložených kamiónov

V mnohých krajinách došlo k výraznej redukcii alebo úplnému zrušeniu jednotlivých vozňových zásielok a prepráv skupín vozňov u bývalých takzvaných národných dopravcov.  ZSSK CARGO stále prepraví ročne okolo 7 miliónov ton tovaru systémom jednotlivých vozňových zásielok a o tento segment neprestáva bojovať. Hoci sú tieto prepravy náročné a menej ziskové, je jediným subjektom, ktorý v rámci územia Slovenska zabezpečuje celosieťovo ich zvoz a rozvoz. Tieto prepravy je možné považovať za plnenie verejného záujmu, pretože objem 7 miliónov ton predstavuje na slovenských cestách a diaľniciach 350 000 ušetrených jázd naložených kamiónov ročne (30 000 jázd mesačne) a podobný počet jázd prázdnych kamiónov.

Úsek obchodu je otvorená ďalším iniciatívam a riešeniam, ktorými spoločne začneme prepravovať ekologicky na spoločnej ceste k úspechu. Neváhajte preto kontaktovať našich obchodných manažérov podľa komodity alebo regiónu Vášho pôsobenia: https://www.zscargo.sk/kontakty/obchodni-manazeri

Galéria

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B