Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ZSSK CARGO líder v znižovaní hluku na Slovensku

Aktuality

ZSSK CARGO líder v znižovaní hluku na Slovensku

V roku 2019 sa ZSSK CARGO podarilo úspešne získať grant od EK - Výkonnej agentúry pre inováciu a siete (INEA) v sume 512 tisíc eur určený na čiastočné krytie nákladov na prestrojenie nákladných vozňov na LL klátiky. Prestrojených bude celkom 2 050 nákladných vozňov ZSSK CARGO v období od apríla 2019 do konca decembra 2021.

Na základe spoločenského tlaku boli v uplynulých obdobiach Európskou Komisiou prijaté stimulačné opatrenia na zníženie emisií hluku generovaného prevádzkou nákladných vozňov v rámci EÚ,  z ktorých najdôležitejším sú opatrenia TSI Hluk stanovujúce povinnosť zriadenia tichších tratí a prevádzkovania tzv. nehlučných vozňov od decembra 2024. Navyše niektoré krajiny pristupujú k skoršiemu obmedzeniu prevádzky vozňov nespĺňajúcich charakteristiky tichých vozňov (resp. negatívnym finančným dopadom takéhoto prevádzkovania). Najvhodnejším riešením pre držiteľov nákladných vozňov je prestrojenie existujúcich vozňov t.j. nahradenie liatinových brzdových klátikov kompozitnými brzdovými klátikmi typu LL. Týmto technickým riešením sa hluk zo železničnej dopravy znižuje až o 10 dB, čo robí 50% hluku počuteľného človekom. 

Pred začatím tejto prestrojovacej akcie disponovalo ZSSK CARGO 702 tichými vozňami, z ktorých 550 bolo novovyrobených vozňov vybavených K klátikmi a 152  vozňov prestrojených na LL klátiky. Po ukončení tejto akcie bude mať vozňový park ZSSK CARGO 2 752 tichých vozňov, ktoré budú prednostne nasadzované na pokrytie prepravných nárokov najmä smerom do Nemecka, Švajčiarska, Rakúska a Česka a od roku 2024 po celom území EU.

Za účelom optimalizácie nákladov bolo rozhodnuté, že prestrojenie vozňov bude vykonané v rámci pobytu vozňa v opravovni z dôvodu bežnej alebo revíznej opravy. Na realizáciu prestrojenia využíva ZSSK CARGO všetky svoje dielne a taktiež určené externé dielne.

ZSSK CARGO celý proces priebežne monitoruje a vyhodnocuje ako pre vlastné potreby tak aj za účelom poskytovania stavu priebežného plnenia plánu pre EK a jej agentúru INEA.

Galéria

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B