Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Len ponúkať voľné pracovné miesta už nestačí!

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) zaviedla v lete motivačné formy pre získanie a stabilizáciu zamestnancov, ale aj nástroje na zabezpečenie zvýšených výkonov v niektorých regiónoch.

ZSSK CARGO pridáva k mzde ďalšie benefity, aby zvýšila šancu získať nových zamestnancov a zároveň stabilizovať súčasných zamestnancov vo vybraných nosných profesiách. V ZSSK CARGO je situácia o to naliehavejšia, že priemerný vek zamestnancov dosahuje takmer 48 rokov, a takmer polovica zo súčasného celkového počtu zamestnancov je vo veku 50 – 62 rokov. To znamená, že treba riešiť aj zvýšený počet penzionovania zamestnancov, čiže prirodzené úbytky zamestnancov hlavne z dôvodu odchodu do dôchodkov.

Ako motivačné prvky podporujúce získanie a stabilizáciu zamestnancov spoločnosť zavádza náborové a stabilizačné príspevky pre zamestnancov vo vybraných nosných profesiách. Ide o profesie na pracoviskách úseku prevádzky a údržby a opráv železničných koľajových vozidiel (ŽKV), ktoré sa nedarí dlhodobo obsadiť zamestnancami, stabilizovať ich, a tým zabezpečiť personálnu, resp. prevádzkovú potrebu. Ako vybrané nosné profesie boli zadefinované profesie: rušňovodič vo výcviku, rušňovodič, vozmajster vo výcviku, vozmajster, vozmajster – posunovač, sprievodca, vlakvedúci, elektromechanik ŽKV, elektromechanik zabezpečovacích zariadení, elektronik ŽKV, mechanik ŽKV, zámočník ŽKV.

U všetkých spomínaných profesií sa uplatňujú motivačné formy:

  • Náborový príspevok pre novoprijatých zamestnancov vo výške 300 eur a to po uplynutí skúšobnej doby.
  • Stabilizačné príspevky pre profesiu rušňovodič vo výcviku a rušňovodič po úspešnom vykonaní prvej praktickej skúšky z obsluhy HDV. Prvý stabilizačný príspevok je vo výške 700 eur. Po odpracovaní dohodnutého záväzku firma vypláca druhý stabilizačný príspevok vo výške 1000 eur. (Druhý stabilizačný príspevok bude vyplatený všetkým zamestnancom v profesii rušňovodič, ktorí v roku 2018 a následne odpracujú 5 rokov od získania prehĺbenia kvalifikácie, t. j. tým, ktorí v roku 2013 a následne vykonali prvú praktickú skúšku z obsluhy hnacieho dráhového vozidla - HDV).
  • Stabilizačné príspevky pre ostatné vybrané nosné profesie sú vo výške 500 eur po šiestich mesiacoch od uplynutia skúšobnej doby. Druhý stabilizačný príspevok vo výške 700 EUR sa vyplatí po 3 rokoch od získania odbornej spôsobilosti na samostatný výkon práce.

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B