Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Obchodný rok 2018

ZSSK CARGO zverejnila svoju tarifnú a obchodnú politiku na ďalší rok na konferencii Obchodný rok 2018 v Podbanskom 26. októbra. Zmeny sú ovplyvňované aktuálnou situáciou na trhoch v celom stredoeurópskom regióne a očakávaného trendu vývoja.

Na konferencii vystúpili v prvom bloku hostia ZSSK CARGO. Vedúci oddelenia na odbore obchodu Železníc SR Peter Šulko hovoril o pripravovaných zmenách v prístupe na železničnú infraštruktúru a jej spoplatnenie ako aj o aktuálnych a plánovaných obmedzeniach na železničnej infraštruktúre z dôvodu modernizácie koridorov , obnovy a údržby tratí. Prevádzkový riaditeľ spoločnosti Bulk Transshipment Slovakia (BTS) Attila Miklós zasa vystúpil s príspevkom o modernizácii a implementácii nových pracovísk do procesov pohranično-priechodovej stanice Čierna nad Tisou. BTS je spoločným podnikom ZSSK CARGO a logistickej skupiny Budamar a zaoberá sa prekládkou hromadných substrátov v Čiernej nad Tisou. V ďalšom programe vystúpil podpredseda predstavenstva spoločnosti Intercargo Marián Šimlovič. Intercargo je dopravná spoločnosť pôsobiaca v Poľsku a patrí pod spomínaný podnik BTS. Záver prvého bloku prednášok patril poradcovi štátneho tajomníka na ministerstve financií Štefanovi Adamcovi, ktorý podrobne referoval o investičnej iniciatíve Číny, takzvanej Novej hodvábnej ceste a aktivitách Slovenska v rámci tejto výzvy.
V druhom bloku prednášok si účastníci konferencie vypočuli prezentácie troch úsekových riaditeľov ZSSK CARGO – prevádzky; údržby a opráv ŽKV a obchodu. Odzneli tu komplexné informácie o pôsobení ZSSK CARGO na dopravnom a prepravnom trhu v priebehu tohto roka a plánoch a zámeroch spoločnosti na nasledujúce obdobie.

Zoznam prednášok:

Ing. Peter Šulko, PhD. (ŽSR)Pripravované zmeny v prístupe na železničnú infraštruktúru a jej spoplatnenie

Ing. Attila Miklós (Bulk Transshipment Slovakia) Desať rokov modernizácie a implementácii nových pracovísk do procesov pohranično-priechodovej stanice ČnT

Ing. Marián Šimlovič (Intercargo)Predstavenie spoločnosti Intercargo Sp. z o. o

Ing. Štefan Adamec (Ministerstvo financií SR)Slovensko – Európska brána Novej hodvábnej cesty

Ing. Ľubomír Kuťka (ZSSK CARGO)Služby železničných koľajových vozidiel ZSSK CARGO

Ing. Miroslav Hopta (ZSSK CARGO)Služby poskytované úsekom prevádzky ZSSK CARGO

Ing. Jaroslav Daniška (ZSSK CARGO)Obchodné zámery ZSSK CARGO na rok 2018. Tarifná a obchodná politika

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B