Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Obchodný rok 2019

Obchodný rok 2019

Vo štvrtok 25. októbra privítala ZSSK CARGO v Jasnej svojich zákazníkov a partnerov na konferencii Obchodný rok 2019. Zástupcovia spoločnosti na nej  prezentovali aktuálne informácie o železničných prepravách tovarov, situácii na prepravnom trhu, pripravovaných zmenách v tarife za prepravu i obchodnej politike nákladného dopravcu na budúci rok. Takisto odzneli prednášky o ponuke služieb v prevádzke a služieb opráv železničných koľajových vozidiel. Samostatná prezentácia bola potom venovaná zavádzaniu elektronického nákladného listu v prevádzke.

Okrem domácich prednášateľov vystúpili na konferencii hostia: O raste tovarových tokov medzi Slovenskom a Poľskom referoval Marián Šimlovič, podpredseda predstavenstva poľskej spoločnosti Inter Cargo, ktorá je dcérou slovenskej BTS.  Zástupca Slovenska v Medzinárodnej železničnej únii UIC v Paríži Jozef Fázik vystúpil s prednáškou o rozvoji železničnej dopravy v Európe podporovanom aktivitami UIC. Zástupca ŽSR Peter Šulko sa zameral na zmeny v prístupe na železničnú infraštruktúru v GVD 2018/ 2019.

 

Zoznam prednášok:

Ing. Jozef Fázik (UIC) - Rozvoj železničnej dopravy v Európe podporovaný aktivitami UIC

Ing. Peter Šulko, PhD. (ŽSR) - Prístup na železničnú infraštruktúru v GVD 2018 / 2019

Ing. Miroslav Hopta (ZSSK CARGO) - Ekologicky a bezpečne s najskúsenejším dopravcom

Ing. Peter Ihnát, PhD. (ZSSK CARGO) - Elektronická komunikácia so zákazníkom v ZSSK CARGO

Ing. Ľubomír Kuťka (ZSKK CARGO) - Aktuality z dielní

Ing. Jaroslav Daniška (ZSSK CARGO) - Obchodné zámery ZSSK CARGO na rok 2019

Galéria

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B