Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Certifikovaný vlak ZSSK CARGO

Certifikovaný vlak ZSSK CARGO

Certifikovaný vlak je vlak vyššej priority, ktorý spĺňa stanovené kvalitatívne parametre s garanciou dodržania času jeho dopravy v zmysle GVD.

Podmienky, ktoré musí nákladný vlak spĺňať, aby mohol byť zaradený do zoznamu certifikovaných vlakov:

  • pravidelná trasa vlaku,
  • ucelený vlak.

Pre verifikáciu poskytovania služieb prepravy má ZSSK CARGO definované kontrolné a meracie body prepravného procesu certifikovaného vlaku. Vo všeobecnosti sú stanovené vo východiskových, cieľových a pohraničných priechodových staniciach. V prípade, že vlak navrhovaný na certifikáciu nemá meracie a kontrolné body, ktoré sú zaradené medzi certifikované pracoviská a sú nevyhnutné k verifikácii poskytovanej služby, ZSSK CARGO  tieto pracoviská certifikuje.

Výhody zavedeného certifikovaného vlaku pre zákazníka: 

  • ZSSK CARGO má so ŽSR uzatvorenú dohodu, kde sú jasne definované podmienky jazdy certifikovaného vlaku, vrátane presného jazdného času vlaku (presný odchod z východzej žst, príchod do žst príchodu) a kvalitatívne parametre daného vlaku.
  • jazda každého certifikovaného vlaku je pribežne monitorovaná v kontrolných meracích bodoch s následným vyhodnocovaním. V prípade nesplnenia kvalitatívnych ukazovateľov vlaku ZSSK CARGO prijíma nápravné opatrenia.
  • v prípade východzieho vlaku na sieti ŽSR garantuje ZSSK CARGO pre zákazníka požadovaný počet vozňov na nakládku.
  • každý certifikovaný vlak má garantované presné nástupy vlakových čiat, čo má za následok dodržiavanie dohodnutých jazdných dôb s minimálnymi prestojmi.
  • certifikovaný vlak má pre ZSSK CARGO najvyššiu prioritu a má prednosť pred ostatnými vlakmi, aj pred vlakmi kategórie Nex.

V prípade zaradenia vlaku do certifikovaného produktu by mal zákazník dodržiavať dohodnuté technologické postupy pre správne fungovanie celého procesu certifikovaného vlaku, a to najmä dodržiavanie dohodnutých časov preberania a odovzdania vozňov a vlakovej dokumentácie poskytovanej zo strany zákazníka.

Ak by zavedenie vlaku do certifikovaného produktu malo za následok zvýšenie nákladov jazdy vlaku oproti grafikonu nákladnej dopravy, ZSSK CARGO uvedené zohľadní v dovoznom za prepravu po vzájomnej dohode.

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B