Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Mimoriadne zmeny po 09.12.2018

Mimoriadne zmeny po 09.12.2018

V tejto zložke sú uverejnené vydania DIUMov tých krajín, ktoré vykonali vo svojich DIUMoch mimoriadne zmeny k dátumu inému ako k 1. júlu a ku dňu zmeny GVD.

V 1. stĺpci je uvedený dátum aktuálnej zmeny a v 2. stĺpci sa nachádzajú nasledujúce symboly:
" - " označuje zrušenú stanicu, ktorá sa v tomto súbore eviduje ešte pol roka po jej zrušení,
" + " označuje novozavedenú stanicu,
" * " označuje akékoľvek iné zmeny (názov stanice, evidenčné číslo, km vzialenosti, všeobecné alebo osobitné odkazy...)
- konkrétna zmena je spravidla zvýraznená tmavšou potlačou.

Zoznam krajín DIUM

 

Belgicko / Belgium / Belgique / Belgien

Nemecko / Germany / Allemagne / Deutschland

Poľsko / Poland / Pologne / Polen

Švédsko / Sweden / Suede / Schweden

Taliansko / Italy / Italie / Italien

 

 

 

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B