Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

JVZ, ucelené a logistické vlaky

Jednotlivé vozňové zásielky:

Tento systém prepravy zahŕňa prepravu jednotlivých vozňov, resp. skupín vozňov (skupina - 5 a viac vozňov na jeden prepravný doklad) podľa plánu vlakotvorby. Uvedený plán stanovuje prepravnú cestu a vlaky, ktorými je daná zásielka prepravovaná. Preprava jednotlivých vozňov je riešením prepravných potrieb trhu a je výhodná pri prepravách menšieho počtu zásielok do viacerých destinácií.


Ucelené vlaky:

Uvedený produkt je určený zákazníkom, ktorí potrebujú prepraviť väčšie množstvo tovaru. Hlavnou výhodou uceleného vlaku je kratší prepravný čas v porovnaní so systémom prepravy jednotlivých vozňov.

Našim zákazníkom ponúkame tieto základné typy ucelených vlakov:

Priamy ucelený vlak – vlak prepravujúci zásielky z jednej odosielacej stanice od jedného odosielateľa do jednej stanice určenia pre jedného prijímateľa.

Skupinový ucelený vlak – vlak prepravujúci skupiny zásielok od jedného odosielateľa pre viacerých prijímateľov, resp. skupiny zásielok od viacerých odosielateľov pre jedného prijímateľa bez preraďovania vozňov do iných vlakov

Rozptylový ucelený vlak – vlak prepravujúci zásielky od jedného odosielateľa z jednej odosielacej stanice pre viacerých prijímateľov do viacerých staníc určenia, pričom v cieľovej stanici vlaku dochádza k preraďovaniu vozňov do rozvozných vlakov.

Zhromaždený ucelený vlak – vlak prepravujúci zásielky od viacerých odosielateľov z viacerých odosielacích staníc pre jedného prijímateľa do jednej stanice určenia, pričom jednotlivé zásielky sú zhromažďované regionálnymi zbernými vlakmi v dohodnutej stanici, kde následne dochádza k vytvoreniu uceleného vlaku.


Logistické vlaky:

Tento typ produktu je vhodný pre zákazníkov, ktorí využívajú logistickú metódu just in time, pretože týmto vlakom je venovaná zvýšená pozornosť a patria medzi prednostné vlaky našej spoločnosti.

ZSSK CARGO má pre tieto vlaky zavedený systém manažérstva kvality a vlastní certifikát kvality STN EN ISO 9001:2016.

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B