Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Prehliadky, kontroly, skúšky a merania ŽKV

 • previerka odbornej spôsobilosti dodávateľov
 • technické kontroly, prehliadky, preberanie a technicko-bezpečnostné skúšky ŽKV v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z.z.
 • bezpečnostná prehliadka železničných vozňov
 • bezpečnostná prehliadka železničných vozňov po nebezpečnej manipulácii
 • váženie ŽKV s nastavením kolesových a osových tlakov
 • diagnostika elektronických systémov ŽKV
 • defektoskopické skúšky určených častí ŽKV
 • revízie určených technických zariadení (elektrických, zdvíhacích, tlakových, plynových) v rozsahu oprávnení 
 • kalibrácie meradiel tlaku (tlakomery) a meradiel dĺžky (posuvné meradlá, mikrometre, číselníkové odchýlkomery)
 • meranie a skúšanie listových pružníc a skrutkových pružín
 • testovanie tlakovej brzdy železničných vozňov pomocou skúšobného stavu
 • opravy brzdových zariadení DAKO
 • meranie elektronických zariadení používaných v ŽKV
 • vykonávanie chemických a fyzikálnych skúšok prevádzkových hmôt – motorová nafta, oleje, elektrolyt AKB
 • VN skúšky elektrickej výzbroje ŽKV
 • kontrola kvality materiálu
 • diagnostické merania a profylaktické kontroly
Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B