Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Údržba ŽKV

Periodická údržba ŽKV

 • rušňové hospodárstvo:
                prevádzkové ošetrenie
                malá prehliadka  
                veľká prehliadka
                hlavná oprava
 • vozňové hospodárstvo:
                 periodická oprava podľa SÚNV - stupeň údržby N2.X
                 periodická oprava podľa SÚNV - stupeň údržby N4
                 periodická oprava podľa SÚNV - stupeň údržby N8

Plánovaná údržba ŽKV

 • defektoskopická kontrola
 • pravidelné technické kontroly v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z.z.
 • diagnostické merania a profilaktické kontroly
 • úprava jazdného profilu dvojkolesí a sústruženie brzdových kotúčov ŽKV s výväzom a bez výväzu
 • výmena obručí dvojkolesí
 • prevádzkové revízie a tlakové skúšky tlakových nádob (UTZ)
 • príprava ŽKV na zimnú/letnú prevádzku
 • revízia elektrického zariadenia (UTZ)
 • váženie vozidiel (kontrola a nastavovanie kolesových tlakov na koľajovej váhe)
 • výmena oleja spaľovacieho motora a prevádzkových hmôt
 • kontrola tlakomerov
Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B