Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

icon Organizačné útvary

Úsek generálneho riaditeľa

Generálny riaditeľ: Ing. Martin Vozár, MBA
tel. č. : + 421 2 2029 7776
e-mail: cargo.GR@zscargo.sk

Kancelária generálneho riaditeľa

Riaditeľka kancelárie GR: Mgr. Silvia Kuncová
tel. č. : + 421 2 2029 7776
e-mail: cargo.GR@zscargo.sk

Projektová kancelária a interný audit

Riaditeľ PKaIA: Ing. Marcel Baláž
tel. č. : + 421 2 2029 2237
e-mail: cargo.pkaia@zscargo.sk

Odbor kontroly, inšpekcie a ochrany

Riaditeľ OKIaO: Ing. Jozef Benko
tel. č. : + 421 2 2029 2308
e-mail: cargo.o2@zscargo.sk

Odbor stratégie a controllingu

Riaditeľ OSaC: Ing. Rastislav Glasa
tel. č. : + 421 2 2029 2408
e-mail: cargo.o3@zscargo.sk

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Riaditeľ ORĽZ: Mgr. Imrich Sloboda
tel. č. : + 421 2 2029 7789
e-mail: cargo.o5@zscargo.sk

Odbor riadenia logistiky a nákupu

Riaditeľ ORLaN: Mgr. Alena Klementová
tel. č. : + 421 2 2029 2895
e-mail: cargo.o8@zscargo.sk

Úsek obchodu

Riaditeľ ÚO: Ing. Jaroslav Daniška
tel. č. : + 421 2 2029 7868
e-mail: cargo.u10@zscargo.sk

Úsek prevádzky

Riaditeľ ÚP: Ing. Miroslav Hopta
tel. č. : +421 55 229 5411
e-mail: cargo.u20@zscargo.sk

Úsek služieb

Riaditeľ ÚS: Ing. Roman Gono
tel. č. : + 421 2 2029 2408
e-mail: cargo.u30@zscargo.sk

Úsek služieb železničných koľajových vozidiel

Riaditeľ ÚS ŽKV: Ing. Ľubomír Kuťka
tel. č. : + 421 2 2029 7205
e-mail: cargo.u40@zscargo.sk

Úsek ekonomiky

Riaditeľ ÚE: Ing. Peter Fejfar
tel. č. : + 421 2 2029 7020
e-mail: cargo.u50@zscargo.sk

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B