O nás


Hlavnou obchodnou činnosťou Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., je poskytovanie dopravno-prepravných služieb v železničnej nákladnej doprave.

ZSSK CARGO vykonáva dopravné a obchodné činnosti na dráhe na  základe platnej licencie vydanej Dopravným úradom na prevádzkovanie dopravy. Trhový podiel našej spoločnosti v železničnej nákladnej preprave v rámci SR predstavoval v roku 2014 približne 80 percent. Okrem doplnkových služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy spoločnosť ako svoj druhý hlavný produkt poskytuje služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami.

ZSSK CARGO sa aktívne podieľa v práci medzinárodných organizácií a je vlastníkom certifikátu STN OHSAS 18001:2009 a certifikátov kvality v zmysle medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009.