Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Mimoriadne zásielky

Preprava mimoriadnych zásielok

Za mimoriadne zásielky sa považujú zásielky predmetov, ktoré svojimi vonkajšími rozmermi, hmotnosťou alebo povahou spôsobujú dopravcovi osobitné prevádzkové ťažkosti, a preto sa môžu prijať na prepravu len za osobitných technických alebo prevádzkových podmienok. Sú to zásielky, ktoré nezodpovedajú záväzným ustanoveniam predpisov o nakladaní tovaru do železničných vozňov, stanovených Smernicami nakladania UIC.

Najčastejšie sa vyskytujúce dôvody zaradenia zásielky medzi mimoriadne:

 • prekročenie nakladacej miery (zásielky svojimi rozmermi prekračujú obmedzenie nakladacej miery stanovené pre príslušnú trať),
 • zásielky, ktoré vzhľadom na polohu ťažiska nákladu vyžadujú osobitné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť prevádzky,
 • zásielky, ktoré svojou dĺžkou presahujú krajnú nápravu alebo otočný čap podvozkového vozňa nad hranicu povolenú Smernicami nakladania,
 • zásielky predmetov dlhých viac ako 36 m,
 • železničné vozidlá na vlastných kolesách, ktoré nemajú označenie RIV alebo RIC,
 • železničné vozidlá o rozchode 1520 mm, previazané na rozchod 1435 mm, a to vozne obrysu O-VM a 1-VM a vozne bez označenia MC, bez ohľadu na ich obrys (vozne bez označenia RIV a vozne, ktorých nakladacia miera je prekročená konštrukciou vozňa),
 • železničné podvozkové nákladné vozne (prázdne aj naložené) so vzdialenosťou otočných čapov 19 000 mm a viac.

Sekcia služieb zákazníkom zabezpečuje:

 • Predkladanie požiadaviek zákazníka na ŽSR – URMIZA,
 • Komplexné riešenie požiadaviek zákazníkov pre prepravu mimoriadnych zásielok,
 • Komunikácia so ŽSR za účelom riešenia predloženej požiadavky,
 • Informovanie zákazníka o postupe a potrebných úkonov pre realizáciu prepráv mimoriadnych zásielok.


Manažér pre mimoriadne zásielky
Ing. Matúš Kandrik
tel..:+421 55 229 5371
fax: +421 55 623 3126
email: kandrik.matus@zscargo.sk

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B