PF 2023

PF 2023

Vážení obchodní partneri, milí kolegovia a priatelia!

Rok 2022 ide do svojho finále a už o niekoľko dní sa s ním definitívne rozlúčime. Úprimne, osobne to urobím celkom rád a myslím si, že aj väčšina z vás pomyslené dvere za starým rokom rada pribuchne.

Bol to totiž veľmi ťažký rok. Kým počas prvých týždňov ešte odznievali pandemické opatrenia, tak tie ďalšie naznačovali, že svitá v preprave tovarov na lepšie časy: na čas bez obmedzení a intenzívne sa hovorilo aj o väčšej podpore železnice zo strany štátu. Žiaľ, konflikt na Ukrajine zvrátil tieto predpoklady a priniesol nepredvídané zmeny prepravných prúdov a tovarových tokov, obrovský nárast cien energií, neistotu a potrebu operatívnych riešení.

Aj napriek všetkým okolnostiam sa nám podarilo zrealizovať mnohé plánované projekty. Spomeniem napríklad zefektívnenie prekládky v Čiernej nad Tisou, nový kolosústruh, modernizáciu rušňov 742, či prípravy na obstaranie nových vysokostenných vozňov pre inovatívnu technológiu vykládky. Posun nastáva aj ohľadom posilňovania kapacít parku hnacích dráhových vozidiel, pričom kvôli zmene napájacieho systému plánujeme ďalej rozvíjať park HDV elektrickej trakcie radu Vectron. To je len malá časť prebiehajúcich a plánovaných projektov.

Hoci záver roka prináša hodnotenia, bilancuje sa, čo sa urobilo a sumarizuje sa celý rok, nebudem na tomto mieste hovoriť o číslach. Poviem len krátko, že tento rok sme zvládli úspešne. Za to patrí veľká vďaka všetkým našim zamestnancom.

Teraz prichádza obdobie, ktoré nám dáva možnosť aspoň trošku zvoľniť: počas Vianoc sa pracovné tempo spomalí, viac sa venujeme svojim blízkym, rodine a priateľom. Úprimne vám želám, nech všetci prežijete vianočné sviatky plné radosti, pohody a oddychu. Prajme si aby rok 2023 bol pre nás všetkých rokom osobných aj pracovných úspechov a pevného zdravia, aby sa nám aj nasledujúcich 365 dní spoločne darilo.

Roman GONO
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ ZSSK CARGO

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com