Prístup k informáciám

iconPrístup k informáciám

Kontakt pre médiá

Meno

Telefón

Mobil

E-mail

Mgr. Silvia Kuncová +421 2 2029 7875 +421 904 590 122

hovorca@zscargo.sk

Prístup k informáciám

Názov

E-mail

Zákon o informáciách 211/2000 Z.z. schwartzova.dana@zscargo.sk
Prešetrovanie sťažností odd.kiao@zscargo.sk
Informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti whistleblowing@zscargo.sk
Žiadosti študentov SŠ a VŠ gergelyova.zuzana@zscargo.sk

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com