Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Organizačné útvary

icon Organizačné útvary

Úsek generálneho riaditeľa

Predseda predstavenstva: Ing. Roman Gono
tel. č. : +421 2 2029 7776
e-mail: cargo.GR@zscargo.sk

Kancelária generálneho riaditeľa

Riaditeľka kancelárie GR: Mgr. Silvia Kuncová
tel. č. : +421 2 2029 7776
e-mail: cargo.GR@zscargo.sk

Projektová kancelária a interný audit

Riaditeľ PKaIA: Ing. Marcel Baláž
tel. č. : +421 2 2029 2237
e-mail: cargo.pkaia@zscargo.sk

Sekcia riadenia obchodno-prevádzkových činností

Riaditeľ : Ing. Ervin Kvašňovský 
tel. č. : +421 55 229 5410
e-mail: cargo.s33@zscargo.sk

Oddelenie kontroly, inšpekcie a ochrany

Vedúci OKIaO: Ing. Jozef Benko
tel. č. : +421 2 2029 2308
e-mail: odd.kIao@zscargo.sk

Sekcia riadenia ľudských zdrojov

Riaditeľ SRĽZ: Richard Havrila 
tel. č. : +421 2 2029 2408
e-mail: cargo.s32@zscargo.sk

Úsek obchodu

Riaditeľ ÚO: Ing. Jaroslav Daniška
tel. č. : +421 2 2029 7868
e-mail: cargo.u10@zscargo.sk

Úsek prevádzky

Riaditeľ ÚP: Ing. Miroslav Hopta
tel. č. : +421 55 229 5411
e-mail: cargo.u20@zscargo.sk
Puškinova 3
040 01 Košice

Úsek služieb železničných koľajových vozidiel

Riaditeľ ÚS ŽKV: Ing. Ľubomír Kuťka
tel. č. : +421 2 2029 7205
e-mail: cargo.u40@zscargo.sk

Úsek ekonomiky

Riaditeľ ÚE: Ing. Peter Fejfar
tel. č. : +421 2 2029 7020
e-mail: cargo.u50@zscargo.sk

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B