Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Organizačné útvary

icon Organizačné útvary

Úsek generálneho riaditeľa

Generálny riaditeľ: Ing. Martin Vozár, MBA
tel. č. : + 421 2 2029 7776
e-mail: cargo.GR@zscargo.sk

Kancelária generálneho riaditeľa

Riaditeľka kancelárie GR: Mgr. Silvia Kuncová
tel. č. : + 421 2 2029 7776
e-mail: cargo.GR@zscargo.sk

Projektová kancelária a interný audit

Riaditeľ PKaIA: Ing. Marcel Baláž
tel. č. : + 421 2 2029 2237
e-mail: cargo.pkaia@zscargo.sk

Odbor kontroly, inšpekcie a ochrany

Riaditeľ OKIaO: Ing. Jozef Benko
tel. č. : + 421 2 2029 2308
e-mail: cargo.o2@zscargo.sk

Odbor stratégie a controllingu

Riaditeľ OSaC: Ing. Rastislav Glasa
tel. č. : + 421 2 2029 2408
e-mail: cargo.o3@zscargo.sk

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Poverený riadením ORĽZ: Ing. Milan Svorenčík 
tel. č. : + 421 2 2029 7789
e-mail: cargo.o5@zscargo.sk

Odbor riadenia logistiky a nákupu

Riaditeľ ORLaN: Mgr. Alena Klementová
tel. č. : + 421 2 2029 2895
e-mail: cargo.o8@zscargo.sk

Úsek obchodu

Riaditeľ ÚO: Ing. Jaroslav Daniška
tel. č. : + 421 2 2029 7868
e-mail: cargo.u10@zscargo.sk

Úsek prevádzky

Riaditeľ ÚP: Ing. Miroslav Hopta
tel. č. : +421 55 229 5411
e-mail: cargo.u20@zscargo.sk

Úsek služieb

Riaditeľ ÚS: Ing. Roman Gono
tel. č. : + 421 2 2029 2408
e-mail: cargo.u30@zscargo.sk

Úsek služieb železničných koľajových vozidiel

Riaditeľ ÚS ŽKV: Ing. Ľubomír Kuťka
tel. č. : + 421 2 2029 7205
e-mail: cargo.u40@zscargo.sk

Úsek ekonomiky

Riaditeľ ÚE: Ing. Peter Fejfar
tel. č. : + 421 2 2029 7020
e-mail: cargo.u50@zscargo.sk

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B