Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Zákaznícky portál ISP

icon Zákaznícky portál ISP

Zákaznícky portál ISP: VSTUP


Ponuka doplnkových služieb zákazníckeho portálu

Vážení obchodní partneri,

od 1. januára 2019 ZSSK CARGO prechádza na elektronický nákladný list. Od 01.04.2019  bude predloženie papierového nákladného listu vo vnútroštátnej preprave spoplatnené v zmysle platnej TR 1 DP 8246, 8247.

Táto služba je  zriadená pre zákazníkov cestou internetovej stránky www.zscargo.sk , on-line služby, Zákaznícky portál ISP za účelom:

  • prístupu k predpisom a tarifám ZSSK CARGO
  • uzatvorenia prepravnej zmluvy - elektronický nákladný list
  • uzatvorenie objednávky prepravy - elektronická objednávka prepravy
  • sledovania polohy vozňov a/alebo zásielok (táto služba je za poplatok na základe uzatvorenej Prepravno-obstarávateľskej zmluvy)

Do tejto aplikácie sa zákazník prihlási až po pridelení prihlasovacích údajov na základe predloženého originálu

Žiadosti o pridelenie prístupu a používanie Zákazníckeho portálu ISP“. 

Žiadosť nájdete na www.zscargo.sk , online služby – zákaznícky portál ISP, priamo v záložke registrácia, u svojho obchodníka, na zákazníckom servise ZSSK CARGO.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť zákazník doručí ZSSK CARGO osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu:

ZSSK CARGO

Úsek obchodu

Sekcia podpory predaja a marketingu

Puškinova 3

040 01 Košice


V prípade akýchkoľvek dotazov kontaktujte:

tel.č. +421 55 229 5461

mobil: 0911 989 772

e-mail: narjasova.viera@zscargo.sk

 

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B