Obstarávanie a nákup

iconObstarávanie a nákup

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. si zabezpečuje tovary, služby a stavebné práce v súlade s internými predpismi spoločnosti a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Kontaktný útvar pre nákup je Sekcia riadenia nákupu..

 

Obchodná verejná súťaž / Comercial public tender

Implementácia vozidlovej časti ETCS level 2 na HDV radu 131 (predbežné oznámenie)

Implementation of the vehicle part of ETCS level 2 on MPUs of the 131 series (preliminary annoucement)

Implementácia vozidlovej časti ETCS level 2 na HDV radu 363 (predbežné oznámenie)

Implementation of the vehicle part of ETCS level 2 on MPUs of the 363 series (preliminary annoucement)

 

Zákazky zadávané prostredníctvom elektronického nákupného systému

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
25.04.2024 12:00 Opravy dvojkolesí na HDV Prebieha
invitation request
07.05.2024 10:00 Zabezpečenie opravy dvojkolesí s ložiskovou komorou 80V Prebieha
invitation request
29.05.2024 08:10 Pena tesniaca polyuretánová 750 ml Prebieha
invitation request
29.05.2024 11:00 Vypracovanie PD na návrh, dodávku a montáž klimatizačného zariadenia Prebieha
invitation request
31.05.2024 09:00 Navijak NV-3AM Prebieha
invitation request
05.06.2024 10:00 Vypracovanie PD na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie - Spišská Nová Ves Prebieha
invitation request
07.06.2024 10:00 Kancelársky tovar Prebieha
invitation request
10.06.2024 10:00 Skúšobný stav pre nárazníky Prebieha
invitation request
10.06.2024 10:00 Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vykurovacích zariadení - Spišská Nová Ves Prebieha
invitation request

Legenda:

Dátum - dátum ukončenia výberového konania
Čas -
čas ukončenia výberového konania
Názov výberového konania -
názov pripravovaného výberového konania

-
po kliknutí na ikonu sa zobrazí prihláška k výberovému konaniu
-
po kliknutí na ikonu sa zobrazia bližšie informácie k výberového konaniu

Všeobecné nákupné a obchodné podmienky


Všeobecné nákupné podmienky Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Všeobecné obchodné podmienky pre jednorazové kúpne zmluvy – dodanie tovaru

Všeobecné obchodné podmienky pre rámcové kúpne zmluvy – dodanie tovaru

Všeobecné obchodné podmienky - rámcová zmluva o poskytovaní služieb


Vystavené faktúry za tovar a služby

Aktuálny rok:

1/2024 2/2024 3/2024 4/2024 5/2024 6/2024
7/2024 8/2024 9/2024 10/2024 11/2024 12/2024


Predchádzajúce roky:

2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023
 

Objednávky na tovar a služby

 Aktuálny rok:

1/2024_1 1/2024_2 1/2024_3 2/2024_1 2/2024_2 2/2024_3
3/2024_1 3/2024_2 3/2024_3 4/2024_1 4/2024_2 4/2024_3
5/2024_1 5/2024_2 5/2024_3 6/2024_1 6/2024_2 6/2024_3
7/2024_1 7/2024_2 7/2024_3 8/2024_1 8/2024_2 8/2024_3
9/2024_1 9/2024_2 9/2024_3 10/2024_1 10/2024_2 10/2024_3
11/2024_1 11/2024_2 11/2024_3 12/2024_1 12/2024_2 12/2024_3

 

Predchádzajúce roky:

2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023
 
 
© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com