Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

icon Obstarávanie a nákup

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. si zabezpečuje tovary, služby a stavebné práce v súlade s internými predpismi spoločnosti a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Kontaktný útvar obstarávateľa je Odbor riadenia logistiky a nákupu.

 

Zákazky zadávané prostredníctvom elektronického nákupného systému

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
19.07.2021 13:35 Vykonanie odbornej prehliadky na vyhradených technických zariadeniach zdíhacích v objektoch SSM Košice Prebieha
invitation request
19.07.2021 13:35 Tlaková skúška, vnútorná prehliadka a opakovaná vonkajšia prehliadka na vyhradených technických zariadeniach tlakových v SSM Košice Prebieha
invitation request
19.07.2021 13:40 Servisná kontrola plynových zariadení v objektoch SSM Bratislava Prebieha
invitation request
19.07.2021 13:40 Vykonanie odbornej prehliadky na vyhradených technických zariadeniach plynových v objektoch SSM Košice Prebieha
invitation request
23.07.2021 11:00 Prístroje meracie mechanické - Spišská Nová Ves Prebieha
invitation request
23.07.2021 11:00 Prístroje meracie mechanické - Plešivec Prebieha
invitation request
26.07.2021 09:30 Hydroxidy Prebieha
invitation request
04.08.2021 09:10 Zostava čeľuste drapáka 5476/ HCD 18F Prebieha
invitation request
05.08.2021 13:00 Náterové látky, tmely a iné pomocné látky pre potreby prevádzky a údržby ŽKV Prebieha
invitation request
12.08.2021 10:00 Oprava pružníc ŽKV Prebieha
invitation request

Legenda:

Dátum - dátum ukončenia výberového konania
Čas -
čas ukončenia výberového konania
Názov výberového konania -
názov pripravovaného výberového konania

-
po kliknutí na ikonu sa zobrazí prihláška k výberovému konaniu
-
po kliknutí na ikonu sa zobrazia bližšie informácie k výberového konaniu

Všeobecné nákupné a obchodné podmienky

Všeobecné nákupné podmienky Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

Všeobecné obchodné podmienky pre jednorazové kúpne zmluvy – dodanie tovaru

Všeobecné obchodné podmienky pre rámcové kúpne zmluvy – dodanie tovaru

Všeobecné obchodné podmienky - rámcová zmluva o poskytovaní služieb


Faktúry za tovar a služby od 1.1.2012

Vystavené faktúry

Predchádzajúce roky:

2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019
2020      

Aktuálny rok:

Január 2021
Február 2021
Marec 2021

 

Objednávky na tovar a služby od 1.1.2012

 Predchádzajúce roky:

2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019
2020      
Aktuálny rok:
 
Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B