Podateľňa elektronických dokumentov (PED)

iconPodateľňa elektronických dokumentov (PED)

SK - Podateľna elektronických dokumentov

EN - Mail Registry for Electronic Documents

DE - Annahmestelle von elektronischen Dokumenten

ZSSK CARGO - certifikát

 

Vážení zákazníci,

za účelom skvalitnenia našich služieb zákazníkom Vám prinášame rozšírenú možnosť elektronickej komunikácie.

Prostredníctvom podateľne elektronických dokumentov budete môcť využiť nasledujúce elektronické služby:

    • Elektronická fakturácia – úložisko elektronických faktúr
    • Elektronické objednávky podnájmu nákladných vozňov

(V súčasnosti pracujeme na príprave ďalších možností elektronických objednávok našich služieb.)

Bezpečnosť prenášaných dát medzi zákazníkom a systémom PED je zabezpečovaná protokolom HTTPS a ďalšími bezpečnostnými prvkami.

Uvedená služba bude zákazníkom poskytnutá na zmluvnom základe, prostredníctvom zmluvy o prístupe a používaní systému PED.

 

V prípade Vášho záujmu kontaktujte:

tel.č.: +421 55 229 5461

mobil: 0911 989 772

e-mail: narjasova.viera@zscargo.sk

 

Adresa pre písomnú komunikáciu:

ZSSK CARGO

Úsek obchodu

Sekcia podpory predaja a marketingu

Puškinova 3

040 01 Košice

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com