Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Certifikáty

icon Certifikáty

Integrovaný systém manažérstva

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. sa pri poskytovaní služieb pre zákazníkov v maximálnej miere snaží o dosiahnutie čo najvyššieho stupňa kvality.
ZSSK CARGO vlastní certifikáty kvality v zmysle medzinárodnej normy ISO 9001 Systémy manažérstva kvality na nasledovné produkty:

 • Nákladná železničná preprava (logistické vlaky)  (certifikát SK, DE, EN)
 • Údržba a oprava železničných koľajových vozidiel (certifikát SK, DE, EN)
 • Obstarávanie a nákup, metodika a analýza, služby skladovania a autodopravy (certifikát SK,DE,EN)
 • Východoslovenské prekladiská (certifikát SK, DE, EN, RU)
 • Zabezpečovanie odbornej spôsobilosti a vzdelávania zamestnancov (certifikát SK, DE, EN)

S cieľom riadenia rizík vyplývajúcich zo zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vedenie ZSSK CARGO odsúhlasilo zavedenie systému manažérstva BOZP v zmysle štandardov OHSAS 18001 na všetkých pracoviskách ZSSK CARGO. Zavedenie a certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vedú k obmedzeniu výskytu chorôb z povolania a pracovných úrazov, k minimalizácii nákladov spojených s nehodami na pracovisku a k zníženiu pravdepodobnosti postihov za porušenie právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V zmysle normy medzinárodnej normy OHSAS 18001 spoločnosť vlastní certifikát:

 • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (certifikát SK, EN)

K čomu nás zaväzuje integrovaný systém manažérstva? 

 • udržovať a naďalej rozvíjať systém manažérstva kvality/BOZP
 • zabezpečiť zo strany manažmentu dostatok zdrojov fungovanie integrovaného systému manažérstva
 • neustále vylepšovať procesy v oblasti certifikovaných produktov v súlade so zásadami integrovaného systému manažérstva
 • neustále sledovať a vyhodnocovať spokojnosť zákazníkov a vykonať opatrenia na základe výsledkov prieskumov
 • dbať na neustály odborný rast a bezpečnosť zamestnancov
 • zabezpečiť pre zamestnancov kvalitné pracovné prostredie a patričnú finančnú motiváciu

Vedením spoločnosti bola prijatá Politika kvality  a Politika BOZP.

Osvedčenie ECM (SK)

Osvedčenie ECM (EN)

Osvedčenie funkcií údržby (SK)

Osvedčenie funkcií údržby (EN)

Certifikát produktu: Zváranie STN EN 15085-02 (SK)

Certifikát produktu: Zváranie STN EN 15085-02 (DE)

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Schválený hospodársky subjekt (SHS/AEO) 

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B