Pribudnú ďalšie tiché vozne

Pribudnú ďalšie tiché vozne

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) v júni s veľmi dobrým hodnotením schválila žiadosť ZSSK CARGO o poskytnutie príspevku na prestrojenie ďalších 2819 nákladných vozňov brzdovými klátikmi LL, v celkovej výške 704 750 eur. Aktuálne prebieha s Európskou komisiou príprava dohody o čerpaní tohto grantu.

ZSSK CARGO podala žiadosť o grant z programu CEF ešte v januári tohto roku. Z dôvodu splnenia zákonných podmienok týkajúcich sa znižovania hluku, ktoré už platia v Nemecku a vo Švajčiarsku a od nového grafikonu v roku 2024 aj na sieti ŽSR a v celej EÚ, úsek služieb ŽKV postupne zabezpečuje prestrojenie všetkých potrebných nákladných vozňov tak, aby sme udržali ich nasadenie na trhu a pokryli medzinárodné prepravy na tzv. tichších tratiach v súlade s technickými špecifikáciami interoperability (TSI) Hluk.

Od konca apríla 2019 do konca októbra 2021 už pritom ZSSK CARGO prestrojila LL-klátikmi 2050 nákladných vozňov. V rámci programu CEF, z výzvy uverejnenej v roku 2019, spoločnosť získala dotáciu 512 500 eur. Zabezpečila tak prevádzkovanie svojich vozňov na nemeckej, švajčiarskej, respektíve od roku 2024 na všetkých „tichších tratiach“ železničnej infraštruktúry EÚ.

V Nemecku, od zmeny grafikonu koncom roku 2020, platí zákaz prevádzkovať hlučné vozne. Okrem toho sú postupne v platnosti nové TSI Hluk, na základe ktorých každý členský štát zadefinuje tzv. tichšie trate. Je to časť železničnej infraštruktúry s minimálnou dĺžkou 20 kilometrov, na ktorej je priemerný denný počet nákladných vlakov prevádzkovaných v noci vyšší ako dvanásť. Od 8. decembra 2024 sa už na tichších tratiach nesmú prevádzkovať nákladné vozne vybavené brzdovými klátikmi zo sivej liatiny. Najúčinnejším spôsobom zmierňovania hluku, ktorý spôsobuje železničná doprava, je prestrojenie existujúcich nákladných vozňov kompozitnými brzdovými klátikmi. Týmto technickým riešením sa hluk zo železničnej dopravy znižuje až o 10 decibelov.

(lj)

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com