Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Informácia

Informácia

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať o zmenách, ktoré nastanú od 1. mája 2019, pri preprave zásielok (tovaru) pod colným dohľadom.

Do 30.4.2019 platí prechodné obdobie, počas ktorého platí NL CIM ako colný doklad (tranzitné vyhlásenie) s úplným oslobodením od cla. To sa týka železničných spoločností, ktoré majú od príslušných colných orgánov Rozhodnutie o udelení povolenia zjednodušeného postupu prepravy tovaru po železnici, t. j. dopravcov, ktorí si môžu uplatniť zjednodušený tranzitný režim pri prepravách na NL CIM (dokument TAXUD/1405/2005-Annex 3).

Od 1.5.2019 bude musieť byť pri preprave na NL CIM zabezpečený colný dlh, či sa použije zjednodušený tranzitný režim alebo riadny colný režim tranzit Únie.

Uvedomujeme si, že naši zákazníci môžu mať problémy so zabezpečením colného dlhu pri takýchto prepravách. V súvislosti s tým ponúkame možnosť, že colný dlh zabezpečí naša spoločnosť.

Aby sme vedeli riadne a správne vyplniť údaje pre zabezpečenie colného dlhu, t. j. vypočítať výšku colného dlhu, potrebujeme vedieť colnú hodnotu tovaru. Ak bude k zásielke priložená colná faktúra, môžeme colný dlh bez problémov vypočítať. Ak k zásielke nebude priložená faktúra, v tomto prípade potrebujeme colnú hodnotu tovaru od zákazníka.

Colnú hodnotu tovaru je možné predložiť:

  1. vo forme výtlačku z kalkulačného modulu – internetová aplikácia na stránke finančnej správy (https://ekrcis.financnasprava.sk/isstinet/KM2/Calculation_M.aspx), pričom výtlačok bude potvrdený pečiatkou a podpisom zákazníka,
  2. prehlásením o colnej hodnote, ktoré bude na hlavičkovom papieri taktiež s pečiatkou a podpisom zákazníka.

Ak nebudeme mať colnú hodnotu tovaru (nebude zo strany zákazníka použitá žiadna z vyššie uvedených možností preukázania colnej hodnoty tovaru), ako dopravca nebudeme môcť realizovať takúto prepravu, pokiaľ k NL CIM nebude priložené tranzitné vyhlásenie, ktorým bude colný dlh zabezpečený.

Uvedené sa týka najmä prepráv:

  1. vstupujúcich na územie Únie cez ukrajinskú hranicu a tranzitujúcich cez územie SR ďalej,
  2. prepráv z územia SR zásielok, ktoré nemajú status tovaru Únie (t. j. boli dovezené a ešte nepreclené) a ktoré pôjdu v colnom režime tranzit, resp. zjednodušenom tranzitnom režime.

Pri vývoze do/cez krajiny Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime (Švajčiarsko, Srbsko, Turecko, Nórsko, Island, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko):

  • ak sa výstup tovaru potvrdzuje až na vonkajšej hranici EÚ, t. j. zásielku sprevádza doklad EAD – ide v colnom režime o vývoz a pri ňom nie je potrebné zabezpečenie colného dlhu,
  • ak sa výstup tovaru potvrdí už na CÚ odoslania (v odosielacej stanici), t. j. slovo EXPORT v NL CIM, tak z colného režimu vývoz prechádza do colného režimu tranzit a vtedy je potrebné zabezpečenie colného dlhu.

Pri vývoze do krajín mimo EÚ, pričom preprava nepôjde cez krajiny Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, nerozhoduje, kde bude potvrdený výstup tovaru. Pri tomto vývoze nie je potrebné zabezpečenie colného dlhu.

Služba zabezpečenia colného dlhu je spoplatnená poplatkom DP 8236, ktorý je uverejnený v tarife TR 1. V súčasnosti je jeho účinnosť pozastavená do odvolania.

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B