Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Len ponúkať voľné pracovné miesta už nestačí!

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) zaviedla v lete motivačné formy pre získanie a stabilizáciu zamestnancov, ale aj nástroje na zabezpečenie zvýšených výkonov v niektorých regiónoch.

ZSSK CARGO pridáva k mzde ďalšie benefity, aby zvýšila šancu získať nových zamestnancov a zároveň stabilizovať súčasných zamestnancov vo vybraných nosných profesiách. V ZSSK CARGO je situácia o to naliehavejšia, že priemerný vek zamestnancov dosahuje takmer 48 rokov, a takmer polovica zo súčasného celkového počtu zamestnancov je vo veku 50 – 62 rokov. To znamená, že treba riešiť aj zvýšený počet penzionovania zamestnancov, čiže prirodzené úbytky zamestnancov hlavne z dôvodu odchodu do dôchodkov.

Ako motivačné prvky podporujúce získanie a stabilizáciu zamestnancov spoločnosť zavádza náborové a stabilizačné príspevky pre zamestnancov vo vybraných nosných profesiách. Ide o profesie na pracoviskách úseku prevádzky a údržby a opráv železničných koľajových vozidiel (ŽKV), ktoré sa nedarí dlhodobo obsadiť zamestnancami, stabilizovať ich, a tým zabezpečiť personálnu, resp. prevádzkovú potrebu. Ako vybrané nosné profesie boli zadefinované profesie: rušňovodič vo výcviku, rušňovodič, vozmajster vo výcviku, vozmajster, vozmajster – posunovač, sprievodca, vlakvedúci, elektromechanik ŽKV, elektromechanik zabezpečovacích zariadení, elektronik ŽKV, mechanik ŽKV, zámočník ŽKV.

U všetkých spomínaných profesií sa uplatňujú motivačné formy:

  • Náborový príspevok pre novoprijatých zamestnancov vo výške 300 eur a to po uplynutí skúšobnej doby.
  • Stabilizačné príspevky pre profesiu rušňovodič vo výcviku a rušňovodič po úspešnom vykonaní prvej praktickej skúšky z obsluhy HDV. Prvý stabilizačný príspevok je vo výške 700 eur. Po odpracovaní dohodnutého záväzku firma vypláca druhý stabilizačný príspevok vo výške 1000 eur. (Druhý stabilizačný príspevok bude vyplatený všetkým zamestnancom v profesii rušňovodič, ktorí v roku 2018 a následne odpracujú 5 rokov od získania prehĺbenia kvalifikácie, t. j. tým, ktorí v roku 2013 a následne vykonali prvú praktickú skúšku z obsluhy hnacieho dráhového vozidla - HDV).
  • Stabilizačné príspevky pre ostatné vybrané nosné profesie sú vo výške 500 eur po šiestich mesiacoch od uplynutia skúšobnej doby. Druhý stabilizačný príspevok vo výške 700 EUR sa vyplatí po 3 rokoch od získania odbornej spôsobilosti na samostatný výkon práce.

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B