Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Služby vo Východoslovenských prekladiskách

Služby vo Východoslovenských prekladiskách

V prepravnej oblasti pri prekládke a prečerpávaní tovarov, preväzovaní vozňov poskytujeme na pracoviskách VSP nasledovné prepravné služby:

 • úkony spojené s naložením, preložením, upevnením a označením zásielok,
 • obstaranie prerokovania prepravy zásielok neobvyklých predmetov a zásielok s prekročenou nakladacou mierou,
 • zisťovanie hmotnosti zásielok vážením na koľajovej váhe,
 • paletizácia, paketizácia a páskovanie tovarov,
 • zisťovanie poškodenia vozňových zásielok,
 • podaj prepravných pomôcok a prepravných prostriedkov patriacich prepravcom na prepravu,
 • distribúcia zásielok podľa hromadných prípadne čiastkových príkazov s prípadným zabezpečením vykládky,
 • dodatočné zistenie prechodu zásielok cez slovenské štátne hranice,
 • informovanie zákazníkov o vstupe zásielky, prekládke a o odchode vozňov z Čiernej nad Tisou a Maťoviec,
 • vystavenie tranzitného colného vyhlásenia bez ručenia,
 • vystavenie a predloženie jednotného colného dokladu s príslušnými prílohami,
 • zastupovanie deklaranta pri dodaní colného vyhlásenia,
 • doručenie prepravných dokladov fyto-inšpektorovi za účelom vykonania kontroly zdravotného stavu prepravovaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov,
 • zasielanie druhopisov nákladných listov a iných dokladov prepravcom,
 • podávanie písomných správ o prechode tovaru cez hranicu.

S platnosťou od 1.augusta 2004 je možné uskutočniť, bez zmeny prepravného režimu na území SR, t.j. bez nového podania v Čiernej nad Tisou, pravidelnú prepravu zásielok s nákladným listom CIM do uvedených staníc určenia na Ukrajinských železniciach, ako aj tranzitných zásielok cez Ukrajinu do Rumunska, po trati Čierna nad Tisou/Čop – Diakovo/Halmeu, v zmysle platných predpisových ustanovení CIM, PIM a LIF.

Tým sú vytvorené podmienky pre priamu prepravu zásielok na medzinárodný nákladný list CIM zo všetkých členských štátov COTIF do staníc určenia na Ukrajine, ktoré sa nachádzajú na traťovom úseku s rozchodom 1 435 mm: Čop, Esen, Batevo, Barkasovo, Strabičevo, Mukačevo (Чоп, Есень, Батево, Баркасово, Страбичево, Мукачево).

Mimo uvedených staníc sa vykonáva zmena prepravného režimu z SMGS na CIM a opačne. 

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B