Ako fungujú zmiešané vlaky a zriaďovacie stanice

Ako fungujú zmiešané vlaky a zriaďovacie stanice

Ucelené nákladné vlaky sú definované ako sústavy spájajúce dve miesta a ložené jedným druhom tovaru. Ich zabezpečovanie je s ohľadom na organizáciu práce, náklady a čas neporovnateľne jednoduchšie, než je tomu pri zmiešaných nákladných vlakoch. Práve preto o „zmiešané“ iné železničné spoločnosti neprejavujú veľký záujem – túto službu na Slovensku ponúka len ZSSK CARGO. Poďme si teda priblížiť, ako prebieha celý logistický proces jednotlivých vozňových zásielok a skupín vozňov, i to, ako fungujú samotné zriaďovacie stanice.

Logistický proces jednotlivých vozňových zásielok a skupín vozňov (skrátene JVZ) by sa dal prirovnať k zasielaniu balíkov poštou. Najlukratívnejším biznisom pre nákladné železničné spoločnosti sú ucelené vlaky – je to podobné, ako keď zákazník svojim nákladom dokáže zaplniť celý kamión. No stále je tu množstvo klientov, ktorí tiež potrebujú previezť svoj tovar – možno pravidelne, no nie v až tak veľkých množstvách. Ako keď potrebujete poslať len jeden balík, alebo si balík necháte doručiť z internetového obchodu. Na tento účel si neobjednáte celý kamión, ale pripojíte sa k ostatným odosielateľom. Podobne je to na železnici – mnoho zákazníkov potrebuje previezť jediný vozeň (ktorý odvezie tovar v objeme až troch kamiónov), no často ide skôr o väčšie skupiny vozňov: niekedy dva, inokedy aj pätnásť. Pre týchto zákazníkov sme tu len my – jediný celosieťový nákladný železničný dopravca.

Trochu väčší „balík“

Ak potrebujete poslať balík, tak si zájdete na poštu, alebo si poň príde kuriér k vám. Rovnako po zásielku jednotlivých vagónov si „prídu“ naše manipulačné vlaky, ktoré jazdia po miestnych tratiach („lokálkach“), ale aj na hlavných ťahoch a hviezdicovo obsluhujú spádové oblasti. Tie dovezú náklad do takzvaných vlakotvorných staníc. Tie by sme mohli prirovnať k poštám v menších mestách – z nich smerujú zásielky do väčších miest a distribučných stredísk. Rovnako je to u nás – z vlakotvorných staníc pokračujú vlaky zložené z jednotlivých vozňových zásielok do zriaďovacích staníc. Po tom, čo sa tam vozne „roztriedia“, sa zmiešané vlaky s novým mixom vozňov vracajú späť do väčších staníc a odtiaľ sa rozpŕchnu po celej krajine. Analogicky, len v opačnom poradí, sa tento proces zopakuje i na konci logistického reťazca. Je to rovnaké, ako keď si objednáte niečo z internetového obchodu a cez veľkosklad ide váš balík do regionálneho skladu, aby vám nakoniec kuriér zazvonil až pri dverách.

Ako sa triedia vozňové zásielky

Srdcom celej tejto komplexnej operácie sú zriaďovacie stanice. Týchto „triediacich centier“ pre nákladné vagóny je na Slovensku celkovo sedem, v šiestich mestách: po jednej v Bratislave-východ, Štúrove, Žiline-Tepličke, Zvolene, Košiciach a dve v Čiernej nad Tisou (jedna pre široký rozchod (SRT) a jedna pre normálny rozchod (NR).

Zriaďovacia stanica je zložená z troch základných častí: príjazdovej (alebo tiež vchodovej), smerovej a odchodovej. Odchodová sa často delí ešte podľa smeru, kam z nej vlaky pôjdu, napríklad v Bratislave na severnú a južnú. Každá časť pozostáva z niekoľkých koľají. V Žiline je napríklad 6 koľají na vchodovej, 18 relačných koľají v smerovej a 5 koľají v odchodovej skupine.

Po tom, čo príde miestny manipulačný vlak, alebo zmiešaný nákladný vlak z vlakotvornej alebo pohraničnej stanice, je jeho prvou zastávkou jedna z vchodových koľají. Tam vlakový rušeň „odstúpi“ a na koniec súpravy sa postaví jeden z posunovacích rušňov. Ten súpravu „vytlačí“ na zvážny pahorok. Jedná sa o malý umelý kopec, spádovisko, na vrchole ktorého posunovači odpoja vozeň či skupinu vozňov a tie z neho „schádzajú“ samospádom. Z kontrolnej veže prestavia pre každý vozeň/skupinu výhybky tak, aby sa na každej koľaji smerovej časti postupne tvoril nový vlak s vagónmi určenými do rovnakej stanice, alebo rovnakým smerom. Podľa váhy konkrétnych vozňov sa na ich brzdenie používajú pružinovo-hydraulické brzdy nainštalované na smerových koľajach. Keď sa nazbiera dostatok vozňov na celý vlak, iný posunovací rušeň uvoľní koľaj a súpravu odtiahne na odchodovú časť. Tam sa vozne dôkladne pripravia na dlhšiu cestu: navzájom sa prepoja, otestujú sa ich brzdy, do čela vlaku sa opäť postaví rušeň a ide sa.

Čím vyťaženejší, tým efektívnejší

Je očividné, že celý tento proces je náročný na ľudí, techniku, priestor a čas. Ale čím viac je systém vozňových zásielok vyťaženejší, tým efektívnejší a lacnejší sa stáva.

Na Slovensku však ideme práve opačným smerom. Objem JVZ zásielok, napriek záväzku Slovenska prepravovať po železnici 30% tovarov do roku 2030, postupne klesá. Len za posledných pár rokov počet týchto prepráv klesol o jeden a pol milióna ton – to je takmer 63 000 plne naložených kamiónov, ktoré každý rok pribudli na našich cestách. Ak by sme stratili všetkých päť miliónov ton, bolo by to ďalších 200 000 kamiónových jázd, ktoré by opäť zaťažili slovenské cesty. Aj preto bojujeme o zachovanie jednotlivých vozňových zásielok.

Každý zákazník, ktorý svoje suroviny do výroby či hotové výrobky z výroby presunie na železnicu, je pre ZSSK CARGO dôležitý – zvyšuje efektivitu systému, ktorý tu, napriek preferovaniu kamiónovej dopravy a zanedbávaniu železničného sektora zo strany štátu, funguje dlhé desaťročia. Veríme, že prežije i dnešné turbulentné časy!

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com