Aktuálna situácia na SK-UA železničných hraničných priechodoch

Aktuálna situácia na SK-UA železničných hraničných priechodoch

Situácia na oboch slovensko-ukrajinských železničných hraničných priechodoch je pre nákladnú dopravu stále prevádzkovo plynulá. Napriek prebiehajúcemu vojenskému konfliktu, tovarové toky z Ukrajiny na Slovensko prúdia bez obmedzení. Z Ukrajiny k nám smeruje predovšetkým železná ruda z Poltavskej oblasti a z oblasti Krivého Rogu, v opačnom smere zo Slovenska na Ukrajinu sú tovarové toky podstatne nižšie.
Pre spracovanie aktuálne výrazne väčších objemov železnej rudy na tratiach Ukrajinských železníc boli na prekladisku v Čiernej nad Tisou nasadené maximálne technické, technologické a personálne kapacity.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com