Aktuálne objemy prepráv z Ukrajiny

Aktuálne objemy prepráv z Ukrajiny

Pri zhodnotení objemov prepráv za prvý polrok 2022 konštatujeme pozitívny vývoj: celkom sa z Ukrajiny doviezlo 6,983 milióna ton tovarov, čo predstavuje v porovnaní s rokom minulým nárast o vyše 296 tisíc ton a o necelé 4,5 percenta.
Napriek rôznym logistickým problémom na ukrajinskej strane objem prepravy obilnín z Ukrajiny naberá postupne na intenzite najmä v PPS Čop – Čierna nad Tisou: kým v marci 2022 sme doviezli len 1 808 ton obilnín, v apríli to bolo 9 433 ton, v máji 22 468 ton a v júni už 32 103 ton. Je potešiteľné, že prekládka obilnín sa v Čiernej nad Tisou uskutočňuje aj na takých prekládkových miestach, ktoré neboli dlhé roky využívané, ako sú obilné silo spoločnosti Transped v Dobrej, terminál kombinovanej dopravy v Dobrej, vlečka Probugas.
V júni sme začali odsúhlasovať aj prvé objemy obilnín z Ukrajiny smerované na PPS Maťovce. Prvé objemy kukurice, slnečnice, slnečnicového oleja už dorazili na vlečku Interport v Haniske pri Košiciach, ale aj do spoločnosti Preterm v Trebišove. V segmente dovozu obilnín z Ukrajiny očakávame ešte výraznejší nárast, spôsobený veľmi pomalým preberaním vlakov s obilím na hranici Rumunska, ktoré pokračujú do cieľového prístavu Constanta, ako aj do poľských prístavov.
Na druhej strane dochádza k útlmu prepravy železnej rudy z Ukrajiny: jún bol z pohľadu výsledkov dovozu do hutníckych kombinátov v Slovenskej republike, Českej republike a Rakúsku ešte priaznivý, pretože sa cez obe naše PPS doviezlo vyše 904 tisíc ton železnej rudy. Za prvý polrok 2022 sa cez obe PPS doviezlo 6,243 milióna ton železnej rudy, podiel na celkovom objeme dovozu všetkých tovarov dosiahol takmer 90 percent. V júli už hutnícky kombinát na východe Slovenska ako prvý avizoval pokles dovozu predovšetkým prachových rúd, s čím je spojené aj zníženie exportu finálnej produkcie. Z dvoch českých hutníckych kombinátov sú na tom veľmi dobre Třinecké železiarne. Liberty Ostrava však podobne ako Slováci hlásia znížený objem dodávok železnej rudy. Nižšie objemy prepravy železných rúd očakávame aj v auguste.

(lj)

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com