Ďalší míľnik v digitalizácii - 6000 vozňov s GPS

Ďalší míľnik v digitalizácii - 6000 vozňov s GPS

Od začiatku tohto roka do konca augusta bolo na vozne vo flotile ZSSK CARGO osadených ďalších 1000 monitorovacích zariadení (GPS). Spoločnosť tak celkovo používa monitorovacie zariadenia už na 6000 nákladných vozňoch 20 radov, ktoré nasadzuje v medzinárodnej preprave tovarov.

ZSSK CARGO sa počtom monitorovaných vozňov a rozsahom využívaných výstupov stáva lídrom v digitalizácii železničnej dopravy v SR. Výstupy z monitoringu prostredníctvom užívateľského prostredia Wagon Monitoring System (WMS) sú jedným z nástrojom efektívneho riadenia výkonnosti nákladných vozňov. Vzhľadom na rozsah procesov a činností, ktoré spoločnosť zabezpečuje, WMS slúži pre zákaznícky servis a zákazníkov, ale aj jednotlivé zložky ako obchod, prevádzka, vrátane dispečingu, ECM a oprava a údržba železničných koľajových vozidiel. 

WMS umožňuje sledovať aktuálnu polohu vozňa, jeho rýchlosť, históriu pohybu, kilometrické prebehy a nárazy, pri ktorých môže dôjsť k prípadnému poškodeniu vozňa. Užívateľ si tiež vie zadefinovať vlastné kontrolné body prípadne oblasti - polygóny, pričom systém vygeneruje správu o vstupe a výstupe monitorovaného vozňa, spracuje prehľadné štatistiky za definované obdobie. 

Vzhľadom na plánovanú štruktúru vozňov pre budúci rok bude mať ZSSK CARGO k 1. 8. 2023 v prevádzke viac ako 60 % monitorovaných vozňov. Spoločnosť využíva systém monitorovania nákladných vozňov od roku 2019, keď boli nainštalované na vozne prvé jednotky. Od novembra 2019 do augusta 2020 boli jednotky GPS dodané na 5000 vozňov spoločnosti, resp. vozňov, ktoré má v dlhodobom prenájme.

(lj)

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com