Deň železničiarov

Deň železničiarov

17. septembra sme v predstihu oslávili Deň železničiarov. Pri tejto príležitosti minister dopravy Andrej Doležal slávnostne odovzdal najlepším zamestnancom železníc vysoké rezortné ocenenia a poďakoval im za ich čestnú a svedomitú odbornú prácu a dlhé roky života, ktoré obetovali svojej profesii. Desať z ocenených zamestnancov pracuje v našj spoločnosti na rôznych pozíciách: ako žeriavnik Východoslovenských prekladísk, komerčná pracovníčka, prednosta strediska prevádzky, ústredný dispečer, elektronik, rušňovodič či inšpektor technickej kontroly koľajových vozidiel. Všetkým oceneným železničiarom srdečne blahoželáme a pripájame sa k poďakovaniu za ich úsilie a príkladné vykonávanie pracovných povinností.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com